bergjes lezingJaarlijks organiseren Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur en Erfgoedcentrum Rozet gezamenlijk de Nijhoff lezing. Dit jaar zal Leendert Louwe Kooijmans, professor in de Prehistorie, ingaan op zijn onderzoek naar de grafheuvels langs de Veluwezoom.

Grafheuvels langs de Veluwezoom
Overal op de Veluwe liggen grafheuvels als tastbare getuigen van een ver verleden. Een belangrijke concentratie bevindt zich in de dalen van de Heelsumse en Renkumse beken, maar verder naar het oosten ontbreken ze. Dat houdt verband met de ongunstige voor bewoning in de tijd van hun ontstaan. Door wie zijn ze opgeworpen? Door de Romeinen, de Germanen of nog anderen? En waarom? Wat verbergen ze?
Door opeenvolgende generaties archeologen is er in ‘de bergjes’ gegraven, eerst nogal amateuristisch, maar naar mate het vak zich ontwikkelde steeds professioneler. Dat geldt ook voor de Veluwezoom, met als meest nabije de heuvels in Warnsborn in 1947. Al de verzamelde gegevens leren ons dat het niet zo maar zandhopen zijn maar zorgvuldig uit plaggen, en vaak in fasen opgebouwde heuvels met reeksen opeenvolgende bijzettingen, omringd door palissaden of greppels. Zij dateren uit het Late Neolithicum en de Bronstijd, circa 2800-1100 vC, een lange periode waarin gebruiken en gewoonten voortdurend veranderingen hebben ondergaan. Maar het meest intrigerende is toch wel het begin? Waar kwam dat idee – en kwamen misschien ook de mensen zelf – vandaan?
Al meer dan een eeuw geleden werd geopperd dat krijgshaftige veeteeltnomaden Europa vanuit de Russische steppen waren binnengetrokken, maar om uiteenlopende redenen is dat idee in de loop van de tijd in diskrediet geraakt. Modern onderzoek, met name van menselijk DNA, laat echter zien dat die oude onderzoekers het helemaal niet zo slecht hadden gezien. Alleen is hun verklaring nu veel beter met gegevens onderbouwd.

Verzorgd door: Prodesse Conamur en Erfgoedcentrum Rozet
Datum: vrijdag 17 november 2017
Tijd: 19:00 tot 21:00
Locatie: de Bibliotheek Rozet - Auditorium  
Prijs: € 7.00
Ledenkorting: € 2.00

Meer informatie