Nieuwe initiatieven op het gebied van podiumkunsten, creatief, beeldend of maakgebied

Hee jij! Heb jij een innovatief idee voor een workshop of cursus op het gebied van podiumkunsten, creatief, beeldend of maakgebied? En kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Rozet wil een proeftuin zijn en denkt graag met je mee!

Wat?

Rozet ondersteunt en faciliteert jou als docent graag bij workshops of cursussen waarbij een leven lang leren en ontwikkelen centraal staat.
Belangrijk hierbij is dat jouw aanbod voldoet aan de drie onderstaande voorwaarden:
1. Er is een link met taal, kunst en erfgoed;
2. Het is aanvullend op hetgeen er op dit gebied in Arnhem al is;
3. Het past binnen de missie en visie van Rozet en voldoet aan minstens één van de ambities: inclusie, integratie taal, kunst en erfgoed, digitalisering, persoonlijke ontwikkeling, taalvaardige jongeren of Gelderland.

Hoe?

Samen bekijken we wat je nodig hebt en welke ondersteunende rol Rozet kan nemen.
Je kunt hierbij denken aan: advies, reserveren van leslokalen en faciliteiten, administratie, marketing en communicatie, inzet van ons netwerk.

Afspraken

In een afsprakenbrief leggen we afspraken vast over vergoeding, reiskosten, annulering, uren etc. Na afloop van de cursus stuur je een factuur naar finance@rozet.nl.

En dan?

Goed om te weten: Rozet ondersteunt een pilot, project of cursus tijdelijk. Als de afgesproken termijn is afgelopen ga je zelfstandig verder.

Met wie neem je contact op?

Kim Troost
E-mailadres: kim.troost@rozet.nl
Telefoon: 06-38573668
of bel Rozet op het centrale nummer: 026-3543100