Oude Drukken en Handschriften

Er zijn meer dan 30.000 oude drukken en handschriften in de collectie van het Erfgoedcentrum in Rozet te ontdekken. Van oudsher zijn deze afkomstig uit de collectie van de Arnhemse openbare bibliotheek. Ook zijn er in de loop van de tijd verschillende schenkingen toegevoegd van boeken en handschriften die afkomstig zijn van belangrijke Gelderse instellingen of personen uit het verleden. De verzameling is zeer divers: van Karolingische handschriftfragmenten, voormalig kloosterbezit, 18de eeuwse pamfletten tot en met brochures van toeristische attracties uit het eind van de 19de eeuw. Het mooie is dat je vrijwel alles mag inzien! Collectiestukken kun je tijdens openingstijden van het Erfgoedcentrum in Rozet opvragen bij de balie. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee

Oude Drukken en Handschriften

Gedrukte werken

De collectie gedrukte werken bestaat onder andere uit: (post-)incunabelen, ordonnanties, plakkaten en pamfletten, kranten (waaronder Gelderse kranttitels vanaf 1760), tijdschriften en brochures. Een klein deel van deze collectie is gedigitaliseerd, waaronder brochures afkomstig uit het voormalig ‘Arnhemsch Leesmuseum’ (1872-1932). De digitale versies zijn direct raadpleegbaar in onze catalogus.

Gedrukte werken

Handschriften

Het oudste handschrift uit de collectie is een fragment uit de negende of  tiende eeuw. Uit de middeleeuwen bezit Rozet twee getijdenboeken, waarvan één afkomstig uit het zusterklooster Bethanië bij Arnhem. Natuurlijk zijn ook handschriften uit andere eeuwen goed vertegenwoordigd. Onze werken tot ca. 1550 zijn opgenomen in de databank Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC).

Handschriften

Arnhemse drukken (16de eeuw - 1800)

Een bijzonder verzamelgebied van Rozet zijn boeken, pamfletten en andere gedrukte documenten die vanaf het moment dat de eerste boekdrukkers zich eind 16e eeuw in Arnhem vestigden, zijn overgeleverd. Arnhem speelde in die tijd een belangrijke rol als drukkersstad van publicaties van het stedelijke en het Gelders bestuur. Maar ook zijn in de stad prachtige andere werken van de pers gerold,  waaronder boeken met houtsneden van de beroemde Duitse kunstenaar Albrecht Dürer, prachtige reisjournalen en atlassen van cartograaf Gerard Mercator.

Arnhemse drukken (16de eeuw - 1800)

Collectie Hof van Gelre en Zutphen

Het Hof van Gelre en Zutphen was van 1544 tot en met 1795 het (rechterlijke) bestuurscentrum van Gelderland. Rozet heeft ongeveer 300 banden uit de boekerij van het Hof, voornamelijk juridische werken uit die tijd.

Collectie Hof van Gelre en Zutphen

Collectie Gelderse Academie (Harderwijk)

Het Gelderse Harderwijk was van 1648 tot en met 1811 een universiteitsstad, een eer die werd gedeeld met slechts vier andere steden: Leiden, Utrecht, Groningen en Franeker (en gedurende een paar decennia ook Nijmegen). Na de sluiting van de Gelderse Academie in Harderwijk kwam een deel van het bijzondere boekenbezit terecht bij de boekerij van provinciehoofdstad Arnhem en later bij de Openbare Bibliotheek.

Het boekenbezit (bijna 500 banden) bevat vooral algemene werken met betrekking tot de geschiedenis van Gelderland, maar ook 17de eeuwse atlassen van het befaamde Amsterdamse drukkersgeslacht Blaeu.

Collectie Gelderse Academie (Harderwijk)

Legaat Alexander Ver Huell

Alexander Ver Huell (1822-1897) was een excentrieke en rijke Arnhemmer die in zijn tijd de nodige bekendheid genoot als tekenaar en kunstverzamelaar. Bij zijn dood liet hij zijn bijzondere boekbezit na aan de openbare bibliotheek, bestaande uit ongeveer 1.500 titels van de 16de tot en met de 19de eeuw. In een groot aantal drukken heeft Ver Huell zelf aantekeningen gemaakt, allerlei materialen geplakt of zelfs voorzien van illustraties. Rozet bezit ook zo’n 350 originele tekeningen gemaakt door Alexander Ver Huell.

Legaat Alexander Ver Huell

Fonds Nijhoff

Deze collectie bestaat uit het fonds van uitgeverij Nijhoff, samengebracht in een speciale kast die in Erfgoedcentrum Rozet te zien is. De uitgeverij was tussen 1752 en 1867 actief in Arnhem. Uitgever Paulus Nijhoff was in 1853 tevens de eerste bibliothecaris van de Arnhemse Openbare Bibliotheek.

Fonds Nijhoff

Collectie Van den Broek

De Collectie Van den Broek (27 banden) is klein maar bijzonder. Het bevat handschriften met een Japans-Nederlands en Nederlands-Japans woordenboek van de hand van geneesheer Jan Karel van den Broek (1814-1865) en diverse Japanse drukken uit zijn bezit. Van den Broek werkte in de jaren 30 van de 19de eeuw in Arnhem en diende later als gouvernementsgeneesheer in Japan in  Deshima (tegenwoordig Nagasaki). Hij had daar een belangrijke rol in de overdracht van kennis van westerse technologie binnen zijn vakgebied.

Collectie Van den Broek