CLOCK

Het ontwikkeltraject CLOCK erkent de kennis en kunde van kunstenaars, artiesten en cultureel ondernemers die geen formeel diploma hebben in hun vakgebied. Hun beroepsniveau kan formeel worden vastgelegd in een Europese certificering op drie verschillende niveaus. CLOCK is omarmd door de creatieve industrie en leidend in het Peer2Peer leren.

CLOCK

Voor wie

Het internationale CLOCK is bedoeld voor creatieve autodidacten, maar ook voor gediplomeerde creatieven die nieuw opgedane vaardigheden willen valideren. CLOCK is toegankelijk voor mensen die actief zijn in de creatieve sector.

Daarnaast kunnen intermediairs en werkgevers CLOCK inzetten als ontwikkeltraject wanneer ze willen investeren in de loopbaan van hun (potentiële) werknemers.

Ismène Albers: “Ik ben een autodidact die veel heeft geleerd. Ik heb zelf mijn pad gevolgd en mijn waarde ingebracht. Maar die werd niet officieel erkend. De certificering van CLOCK betekent dat wat ik heb gedaan gezien wordt. Dat is goed voor mijn portfolio en ook voor mezelf.” 

Europees erkend certificaat

Als deelnemer krijg je inzicht in jouw werkniveau en maak je jouw expertise inzichtelijk. Als je het traject hebben doorlopen, ontvang je een Europees erkend certificaat op een van deze drie niveaus:

  1. L4: ready for work. Met dit certificaat heb je een startkwalificatie waarmee je kunt aansluiten bij een vervolgopleiding. Je doet je eerste stap in het werkveld en hebt nog begeleiding nodig.
  2. L5: competent professional. Je bent minimaal twee jaar werkzaam in de creatieve sector.
  3. L7: sector expert. Je bent minimaal vijf jaar werkzaam in de creatieve sector.

Interactieve toolkit

CLOCK is een digitale, interactieve toolkit die formele, informele en non-formele vaardigheden en kennis in kaart brengt. Het staat voor ‘Collective Learning Open Curriculum Kit’. Peer-to-peer leren (anders gezegd van elkaar leren), dicht op de praktijk vanuit passie is een belangrijke kenmerk in het traject dat de deelnemers via CLOCK doorlopen. De voertaal in het traject is Engels.

Wil je meer weten?

Stuur een mail naar maribel.cocoperez@rozet.nl. Of lees dit interview met Ismene Elbers. Zij is kunst- en cultuurcoach en was een van de deelnemers van CLOCK.

Wil je meer informatie over het internationale programma en/of je aanmelden voor CLOCK? Dat kan hier: