Kansrijk opgroeien

In Nederland zijn de kansen van kinderen niet overal gelijk. Waar je geboren wordt, doet er toe. Daarom zet gemeente Arnhem in op het vergroten van de kansengelijkheid met het zogeheten Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in een aantal Arnhemse wijken. Een van de middelen om de kansengelijkheid in de OAB-wijken te vergroten is de inzet van cultuureducatie op school. Hiervoor heeft Rozet het programma Kansrijk Opgroeien met Cultuureducatie opgezet.

Kansrijk opgroeien

Cultuureducatie

Om kinderen uit de vicieuze cirkel van armoede te halen, werken scholen aan zo hoog mogelijke leeropbrengsten binnen taal en rekenen. Maar dat is niet voldoende. Alle leerlingen moeten op school de kans krijgen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen: kunst is hiervoor een krachtig middel.

Met Kansrijk Opgroeien met Cultuureducatie verbinden scholen het cultuuronderwijs structureel met het curriculum van de school en het naschoolse programma. De scholen werken intensief samen met de culturele partners uit de wijk. Samen verrijken ze samen het onderwijs en versterken ze de brede persoonsvorming van de kinderen.

Het project

Het programma draait nu op vijf Arnhemse scholen. Deelnemende scholen ontwikkelen samen met de culturele partners uit de wijk structurele leerlijnen theater en muziek. Leervragen van de leerlingen zijn hierbij uitgangspunt. Wekelijks krijgen de kinderen theater- en muziekles van de vakdocenten. De leerkrachten doen actief mee tijdens de kunstlessen en herhalen waar mogelijk opdrachten uit de kunstles gedurende de rest van de week. De kinderen krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een programma buiten schooltijd. Dit naschoolse programma sluit inhoudelijk aan bij wat de leerlingen op school leren.

Resultaten

De eerste resultaten zijn ronduit positief. De inzet van theater en muziek heeft er onder meer voor gezorgd dat de woordenschat van leerlingen enorm is gegroeid. Maar er is evenveel enthousiasme over andere talenten die boven komen, de inzet van de leerlingen en de positieve effecten op de groepsdynamiek. 

Binnenkort verschijnt een uitgave waarin we drie jaar Kansrijk Opgroeien met cultuureducatie in beeld brengen.