Kansrijk opgroeien

In de afgelopen jaren kwam het regelmatig in het nieuws: ook in Nederland zijn de kansen van kinderen niet overal gelijk. Waar je geboren wordt, doet ertoe. Dat is niet alleen onrechtvaardig voor de kinderen die met minder kansen opgroeien; als zij hun talenten niet kunnen ontplooien treft dat de hele samenleving. Daarom zet gemeente Arnhem samen met het onderwijs in op kansengelijkheid. Rozet draagt hieraan bij vanuit de kracht van taalplezier en kunst.

Kansrijk opgroeien

 “Ze ontdekken waar ze goed in zijn en waarin ze zichzelf kunnen laten zien. Dit geeft zoveel eigenwaarde en zelfvertrouwen”, ziet de leerkracht.

 

Kind staat centraal

Rozet ontwikkelde in samenwerking met scholen en gemeente het programma Kansrijk Opgroeien met Cultuureducatie. Dit is een langdurig en intensief programma, dicht bij de kinderen. Uitgangspunt is goed cultuuronderwijs dat alle kinderen kunnen volgen. Onder en na schooltijd zijn er kunstlessen op school waarbij de focus ligt op taalvaardigheid en persoonsvorming. Met de (wijk)organisaties en scholen vormen we een coalitie. In hun eigen omgeving boren we hulpbronnen aan die de kinderen van huis uit moeten missen. Door met elkaar deze ontwikkelmogelijkheden te bieden, nemen de kansen van de kinderen toe.

Doorlopende leerlijn

Het programma draait nu op vijf Arnhemse scholen. Na drie jaar intensief samenwerken staat er een mooi programma: er is een doorgaande leerlijn ontwikkeld, de leerkrachten en de vakdocenten zijn enthousiast, de samenwerking verloopt goed, de lijntjes zijn kort en de vakdocenten voelen zich onderdeel van het team. Ook de kinderen zijn enthousiast en nemen steeds vaker deel aan het naschoolse programma.

Meer weten

Met gepaste trots kijken we terug op de afgelopen drie jaar. In een online uitgave hebben we Kansrijk Opgroeien met Cultuureducatie in beeld gebracht.

Het programma krijgt een vervolg. Wil je meer weten over Kansrijk Opgroeien met Cultuureducatie? Neem dan contact op met projectleider Lidwin van Grunsven via lidwin.vangrunsven@rozet.nl.

Scholingstraject kunstvakdocent PO

Steeds vaker krijgt Rozet de vraag vanuit het primaire onderwijs om geschikte kunstvakdocenten voor te dragen. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden willen we ons netwerk van kunstvakdocenten uitbreiden en expertise delen. Hiervoor verzorgen we een informatiebijeenkomst en een scholingstraject voor kunstvakdocenten die in samenwerking met de school kunstlessen willen ontwikkelen, aansluitend bij het curriculum van de school. Dit scholingstraject is voor kunstvakdocenten die de ambitie hebben zich structureel aan een Arnhemse Kansrijk-basisschool te verbinden. Het traject is kosteloos en vindt plaats in de periode van september t/m december 2023. Interesse? Klik op onderstaande link.