Vrijwilligersraad

Werk jij als vrijwilliger in Rozet? De Vrijwilligersraad van Rozet staat achter je. Dit is de allereerste zelfstandige vrijwilligersraad in de bibliotheek- en kunstensector.

Wat doet de raad?

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van jou als vrijwilliger. Rozet betrekt de Vrijwilligersraad bij beleidsvraagstukken en natuurlijk het vrijwilligersbeleid van Rozet.

Wil je deelnemen aan de Vrijwilligersraad? Geef dit door!

Openbare vergaderingen
We vergaderen tenminste vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Meld je aan als je erbij wilt zijn: vrijwilligersraad@rozet.nl.

Wat doet de raad?

Wie zijn we?

De Vrijwilligersraad bestaat uit 5 leden en een ambtelijk secretaris, elk vrijwilliger bij Rozet:

  • Herman van de Ven (voorzitter/penningmeester)
  • Lilian Regtvoort (vicevoorzitter/secretaris)
  • Peter Visser (ambtelijk secretaris)
  • Maarten Kattenbelt (algemeen lid)
  • Pauline van Lierop (algemeen lid)

De Vrijwilligersraad is bereikbaar via: vrijwilligersraad@rozet.nl

Wie zijn we?
v.l.n.r. Peter Visser, Harm Henk Folkersma, Herman van de Ven, Lilian Regtvoort en Maarten Kattenbelt