Privacy

Rozet is van en voor de Arnhemmers. Iedereen is van harte welkom. Zo gaan we online ook met je om. In sommige gevallen hebben we informatie van je nodig. Bezoek je een evenement, een gratis rondleiding of een cursus bijvoorbeeld. Dit geldt voor alle activiteiten waarvoor je je moet aanmelden.  Natuurlijk gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonsgegevens. Jouw privacy telt. Daar hoort ook bij dat we je nooit telefonisch of per mail zullen vragen om in te loggen op Mijn Bibliotheek of Mijn Rozet voor docenten.  Hoe wij omgaan met je privacy geldt voor geheel Rozet, voor nieuwsbrieven en deze website, ook als er staat 'we' of ons'.

Privacy

Privacyverklaring

Rozet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Rozet heeft deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd in juni 2021.

Rozet respecteert de privacy van haar relaties, de bezoekers van haar website, applicaties en fysieke locaties. Wij streven ernaar om aan de geldende wetgeving (AVG) te voldoen en transparant te zijn naar onze bezoekers toe. Daarom hebben wij een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld en toegepast.

Deze privacyverklaring voor onze abonnees, websitebezoekers en applicatiegebruikers (zowel minder- als meerderjarigen) maakt daar onderdeel van uit. Hyperlinks vanaf bijvoorbeeld websites of applicaties die naar derden verwijzen, vallen buiten onze privacyverklaring. Deze is daarop derhalve niet van toepassing.

Overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je zouden kunnen verwerken.
Afhankelijk van welke diensten je gebruikt op onze websites en/of applicaties, kan het voorkomen dat wij
de volgende privacygevoelige gegevens tijdelijk gebruiken:
initialen, voornamen, achternamen, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Bij betaalgegevens, zoals bij het aanmelden van een betaalde activiteit of het afnemen van een betaalde dienst zouden een IBAN of SEPA-machtiging gevraagd kunnen worden.

Gegevens die wij kunnen vastleggen wanneer je onze website bezoekt

 • Internetbrowser, type apparaat, besturingssysteem
 • De gevraagde, noodzakelijke persoonsgegevens bij het invullen van een formulier
 • Zelf ingevulde informatie in open velden (bijvoorbeeld bij recensies)
 • Gegevens over je activiteiten op onze website, met behulp van technische meetgegevens zoals IP-Adres, MAC- adres, identifiers in cookies (grotendeels middels Google Analytics, Mailchimp en Blueconic)
 • We hebben met al onze leveranciers verwerkersovereenkomsten opgesteld

Rozet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Informatie die je aan ons hebt verstrekt tijdens onze correspondentie

Rozet verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Om te kunnen voldoen aan de rechten en plichten die Rozet heeft jegens door jou afgenomen diensten
 • Om aanvragen of wijzigingen door te kunnen voeren
 • Om je aan te kunnen melden voor een (betaalde) activiteit en/of cursus
 • Om het reserveren van materialen en ruimtes mogelijk te maken
 • Om je optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze diensten
 • Om met jou te kunnen communiceren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Om je op de hoogte te houden middels een nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt ingeschreven

Verwerkersovereenkomsten

Rozet hecht grote waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens en zet zich in voor strikte naleving van de geldende privacywetgeving. In het kader van onze samenwerking met niet-Europese applicaties sluiten wij zorgvuldig opgestelde verwerkersovereenkomsten af. Deze overeenkomsten waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens in lijn is met de hoge privacy-standaarden die in de Europese Unie gelden.

Door het aangaan van verwerkersovereenkomsten verzekeren wij onze gebruikers ervan dat hun gegevens met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld, ongeacht de geografische locatie van de betrokken applicaties. Deze juridisch bindende afspraken definiëren de verantwoordelijkheden van zowel onze organisatie als de niet-Europese partners, met specifieke aandacht voor beveiligingsmaatregelen, gegevenstoegang en naleving van privacywetgeving.

Op deze manier streven wij ernaar om transparantie en vertrouwen te waarborgen, terwijl we tegelijkertijd de noodzakelijke stappen ondernemen om de privacy van de gebruikers te beschermen in onze samenwerking met niet-Europese applicaties.

Camerabeelden

Om een veilige openbare ruimte te creëren, maken wij in onze locaties gebruik van beveiligingsmaatregelen, waaronder beveiligingscamera’s. Wij informeren je hierover voordat je een vestiging van ons betreedt. De camera’s en camerabeelden worden beheerd door Rozet in eigen beheer en worden uitsluitend ingezien door Rozet bij een vermoeden van een overtreding. Rozet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rozet zal je gegevens nooit aan derden verstrekken, en deze uitsluitend gebruiken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als bezoeker of gebruiker m.b.t. ons gerechtvaardigd belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor soortgelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Je kunt hierbij denken aan: leveranciers van software en applicaties ten behoeve van Rozet, postverwerkende instanties, logistieke en facilitaire instanties, deurwaarders, beveiligingsinstanties en/of (project)partners.

Gebruik van cookies op deze website

Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Blueconic. Hiermee kunnen wij ondermeer monitoren hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze online dienstverlening verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken louter voor ons eigen gebruik worden opgesteld. Google kan als leveranciers van deze diensten de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor hun eigen producten en diensten. Zij kunnen deze informatie aan derden doorgeven indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover derden de informatie namens of in opdracht van Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kun je doen via privacy@rozet.nl
Je hebt het recht op inzage, rectificatie, aanvulling en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Mits jouw verzoek aan de door de AVG gestelde criteria voldoet, heb je het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van verwerking, bezwaar en het recht op een menselijke blik bij besluiten. Wanneer je expliciete toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief) dan kun je deze op elk gewenst moment intrekken.

Wil je gebruik maken van jouw rechten als betrokkene of heb je andere vragen/opmerkingen over onze gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@rozet.nl. Rozet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren. Rozet wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rozet neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te minimaliseren. Zo zorgt Rozet dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, wij verwerkersovereenkomsten treffen met verwerkende partijen en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@rozet.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Van tijd tot tijd kan onze privacyverklaring gewijzigd worden. Wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacystatement of ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Rozet
t.a.v. Dhr. C.P. van Ekeris (Corporate & Digital marketing, AVG & ICT)
Postbus 1168
6801 ML Arnhem
Kamer van Koophandel, Arnhem, nummer 58161716 BTW-nummer NL 852903145B01
Via e-mail: privacy@rozet.nl

Algemene informatie

Voor meer (achtergrond)informatie over de AVG, verwijzen we je graag naar de officiële WikiPedia-pagina:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming