Tijd van Steden en Staten

De tijd van Steden en Staten speelt zich af tussen 1000 en 1500 na Christus. De handel kwam op, net als het uitoefenen van ambachten. Het aantal mensen groeide en er ontstonden steden. De kerk had grote invloed op de samenleving.

Het project

Start: een bijzondere ontmoeting
De start van dit tijdvak staat helemaal in het teken van een bijzondere ontmoeting. De leerlingen maken in een gezamenlijke bijeenkomst kennis met Anna Catharina. Deze jonkvouw komt uit het begin van de 15e eeuw en heeft toen ze ziek was een slaapmiddel gekregen. Daardoor sliep ze zo lang dat ze wakker werd in onze tijd. Met veel heimwee zoekt ze met de leerlingen naar verschillen en overeenkomsten tussen haar tijd en de tijd van nu. De leerlingen krijgen de opdracht om een reconstructie op school te maken van de tijd van Anna Catharina, zodat zij zich wat meer thuis kan voelen.

Het project

Onderzoek
Door de reguliere lessen over de late middeleeuwen krijgen de leerlingen een eerste indruk van het tijdvak. Daarna gaan ze aan de slag met eigen onderzoekjes. Ze kiezen welke onderwerpen uit het tijdvak ze interessant vinden en waar ze meer over willen weten. Het onderzoek voeren de leerlingen zelf uit, waarbij ze worden bijgestaan door een expert van Erfgoedcentrum Rozet.

Vlogs
Gedurende het project krijgen leerlingen updates toegestuurd van Anna Catharina in de vorm van vlogs. Ook gaan ze de stad in voor een interactieve stadswandeling. Hier ontdekken ze de laatmiddeleeuwse kelders in de Rijnstraat, zien ze welke schatten uit de tijd van Anna Catharina er verborgen liggen in het Erfgoedcentrum en ervaren ze hoeveel er uit de middeleeuwen nog te zien is in de Arnhemse binnenstad.

Tentoonstelling
Het tijdvak wordt uiteindelijk afgesloten met een reconstructie op school. De resultaten van de onderzoeken worden geëxposeerd in Rozet.