Rozet in Gelderland

De openbare bibliotheek is van groot belang. Deze behoort tot de meest bezochte sociaal-culturele voorziening van Nederland. Het is een plek waar mensen van alle achtergronden, ongeacht hun afkomst, leeftijd of opleiding op een laagdrempelige manier in aanraking komen met kunst en cultuur. Hier worden talenten ontdekt en de volgende generaties geïnspireerd.

Rozet in Gelderland

Workshop begrijpelijke taal, Corine nodigt u uit!

Als volksvertegenwoordiger is het belangrijk dat uw boodschap duidelijk en begrijpelijk overkomt bij de inwoners van Gelderland. Daarom bieden wij speciaal voor u een interactieve workshop Begrijpelijke Taal aan. U leert en ervaart wat het nut en de noodzaak is van duidelijke taal en nog veel meer. Na de workshop kunt u uw boodschap nog begrijpelijker overbrengen aan de inwoners van Gelderland, waardoor zij zich meer betrokken voelen bij Gelderse thema’s én beter in staat zijn om mee te denken over Gelderse vraagstukken.

In de maanden juni, juli, september en oktober organiseren wij op verschillende Bibliotheek locaties onze workshop Begrijpelijke Taal speciaal voor Statenleden. U kunt zelf kiezen welke locatie en datum het beste in uw agenda passen! Meld u aan en over twee weken ontvangt u een e-mail met alle praktische informatie en kunt u uw plek reserveren.

(Vereist)

Gelders Model

De kern van het Gelders Model is samenwerken aan, zoals wij het hebben genoemd: één Gelders bibliotheekprogramma. Het Gelders bibliotheekprogramma bestaat uit de grote maatschappelijke opgaves: geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en leven lang ontwikkelen. We geven invulling aan deze grote maatschappelijke opgaves met onder andere het verhaal van Gelderland, collectie, sterk netwerk en robuuste bibliotheken. Rozet integreert de breedte van haar lokale inzet in de bijdrage aan het Gelders bibliotheekprogramma met betrekking tot de drie maatschappelijke opgaven.

Rozet is de huiskamer in de Gelderse hoofdstad

Rozet voert de kerntaken uit binnen de drie maatschappelijke opgaven voor Gelderland. Wij zijn een plek waar taal, kunst en erfgoed samenkomen, waar ontmoetingen en debatten worden georganiseerd, waar bezoekers door activiteiten en exposities kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Met alle bovenstaande activiteiten geeft Rozet invulling aan de vijf wettelijke kerntaken van de openbare bibliotheken in Nederland. Voor de stad, maar ook daarbuiten. 

Grootste bibliotheekcollectie in de hoofdstad Arnhem

Rozet heeft als hoofdstadbibliotheek de grootste bibliotheekcollectie van Gelderland. Deze pluriforme collectie met alle publicaties over Gelderland, met speciale thema’s geschiedenis en Market Garden, oude erfgoed- en digitale collecties is een onmisbare schakel in dit netwerk. Samen met partners stelt Rozet een collectie beschikbaar van 1.200.000 publicaties voor iedere Gelderlander en voorziet daarmee in de vraag naar informatie binnen de provincie die niet door de collega-bibliotheken kan worden geleverd.

Met collectie naar connectie

Rozet werkt met de collectie als grondstof aan taal, kunst en erfgoed. Dit doen we samen met onderwijs, bibliotheken en erfgoedpartners. We ontwikkelen innovatieve actuele programma’s en activiteiten waarbij we digitale toepassingen inzetten. Dit doen we voor Arnhem en ons multidisciplinaire netwerk in Gelderland. Hiermee vertellen we ook het ‘Verhaal van Gelderland’ en herdenken we ons verleden; lokaal en provinciaal.

Rozet doet dit niet allemaal alleen

Er wordt intensief samengewerkt met en voor onderwijs, werkgevers, historische verenigingen, kinderopvang, consultatiebureaus, kunstenaars en de Koninklijke Bibliotheek, Samenwerkende Gelderse bibliotheken en Rijnbrink. En dat maakt dat Rozet een essentiële meerwaarde heeft in diverse sectoren van onze samenleving.

Rozet doet dit niet allemaal alleen