Rozet in Gelderland

Persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken voor alle Gelderlanders die dat willen. Dát is waar het om draait bij Rozet. Of het nou gaat om te leren door een ontmoeting, door mee te doen aan een cursus of door het lenen van een boek uit de MBO+ collectie.

Rozet in Gelderland

Dit doet Rozet door het uitvoeren van de basistaken binnen de drie maatschappelijke opgaven: Geletterdheid, Participatie in de digitale samenleving en Leven lang ontwikkelen.
Rozet stimuleert de ontwikkeling van basisvaardigheden door middel van de grote basiscollectie, diverse activiteiten en innovatieve programma’s: van ‘Brabbels’ voor de allerkleinsten tot ‘Bibliotheek op School’ en van inloopspreekuren tot vaardigheidscursussen.

Rozet is de huiskamer in de Gelderse hoofdstad. Een plek waar taal, kunst en erfgoed samenkomen, waar ontmoetingen en debatten worden georganiseerd, waar bezoekers door activiteiten en exposities kennis kunnen maken met kunst en cultuur.
Met alle bovenstaande activiteiten geeft Rozet invulling aan de vijf wettelijke kerntaken van de openbare bibliotheken in Nederland. Voor de stad, maar ook daarbuiten. 

Rozet doet meer dan de basis. Als Plusbibliotheek van de provincie heeft Rozet de grootste en meest pluriforme collectie van Gelderland. Daarnaast heeft het alle publicaties over Gelderland in huis en bovendien een specialisme over Market Garden en de Tweede Wereldoorlog. De onderzoeksfunctie van de Gelderland bibliotheek is hierdoor gegarandeerd. De collectie ‘oud en bijzonder bezit’ is roerend materieel erfgoed en is van provinciaal en (inter)nationaal belang.

Rozet ontwikkelt, beheert en bewaart deze collecties voor nu, maar ook voor de generaties na ons. Samen met collega-instellingen worden 1,2 miljoen publicaties beschikbaar gesteld aan iedere Gelderlander. De kennis over deze collecties deelt Rozet actief in het netwerk. Dit is het succesvolle Gelderse model van samenwerkende Gelderse bibliotheken, Rijnbrink, hogeschoolbibliotheken en private instellingen. 

Als gecombineerde instelling werkt Rozet vanuit de hoofdstad binnen het netwerk van bibliotheken, erfgoed en cultuureducatie. Rozet heeft kennis, kunde en ervaring in huis om innovatieve combinaties en toepassingen te maken, waarmee het nog meer mensen op een andere manier kan bereiken. Zoals bijvoorbeeld het project Arentsoog voor middelbare scholieren, waarbij leesbevordering en leesplezier centraal staan. Deze programma’s en kennis deelt Rozet in het netwerk zodat de culturele infrastructuur in Gelderland versterkt kan worden.

De opdracht voor de Gelderland bibliotheek en het materieel erfgoed zet Rozet in voor het ‘Verhaal van Gelderland’. De Gelderse identiteit wordt hiermee versterkt en draagt bij aan het thema Vieren en herdenken. Samen met Museum Arnhem heeft Rozet een erfgoedcentrum voor Arnhem en omstreken.

Rozet doet dit niet allemaal alleen. Er wordt intensief samengewerkt met en voor onderwijs, werkgevers, historische verenigingen, kinderopvang, consultatiebureaus, kunstenaars en de Koninklijke Bibliotheek, Samenwerkende Gelderse bibliotheken en Rijnbrink. En dat maakt dat Rozet een essentiële meerwaarde heeft in diverse sectoren van onze samenleving.