Training Aslan muziekcentrum: Training Muziek+Taal

Training Muziek+Taal voor leerkrachten en muziekdocenten in het primair onderwijs.

Trainingsinhoud

In deze praktische en actieve training van twee bijeenkomsten stellen de trainers jullie twee werkwijzen voor waarmee muziek- en taalonderwijs met elkaar zijn geïntegreerd. Deze werkwijzen versterken elkaar, 1 en 1 is tenslotte 3!
De trainer muziek Annette Hamelink van Rozet Onderwijs werkt met taal en muziek vanuit de Viertakt van Verhallen, een didactisch model in het aanleren van nieuwe woorden Zij heeft lessen voor onder- en bovenbouw ontwikkeld waarbij de taalontwikkeling van kinderen met muziek wordt gestimuleerd. Op diverse scholen begeleidt zij leerkrachten bij de ontwikkeling van lessen muziek + taal bij de methode sTaal.
Aslan Muziekcentrum heeft ruime ervaring met het verzorgen van muziekonderwijs waarin de ontwikkeling van taal een plek heeft gekregen voor het basisonderwijs. Samen met Stichting Taalvorming ontwikkelde Aslan Muziekcentrum een serie lessen om taalstrategieën ook vanuit een ander perspectief te benaderen: articulatie, frasering, intonatie en woordenschat zijn in een lied soms makkelijker te horen, te zingen, te spreken en te onderscheiden.

Leerdoelen

  • De deelnemer ervaart dat muziek- de taalontwikkeling van kinderen op specifieke wijze kan verrijken en betekenis geven.
  • De deelnemer ziet de meerwaarde van de koppeling van muziek en taal en heeft een praktische start gemaakt met geïntegreerd werken met muziek- en taalonderwijs.
  • De deelnemer heeft inspiratie opgedaan om taal/muzieklessen te geven en kent wegen en bronnen om hiermee verder te werken.

Prijs: € 70 voor de deelnemers