Collectie aanvragen zonder WorldCat (IBL)

De afgelopen jaren heb jij of (een klant van) jouw instelling gebruikgemaakt van Worldcat om boeken uit onze collectie aan te vragen. Zoals je wellicht weet, is dit vanaf 1 juli 2022 niet meer mogelijk via deze route. Wij willen je toch de mogelijkheid geven om gebruik te blijven maken van onze collectie. Lees hieronder hoe.

Wil je een boek uit onze collectie aanvragen? Stuur dan een e-mail naar ibl@rozet.nl
Als het boek beschikbaar is voor uitlening, versturen wij het via PostNL en registreren we de uitlening in ons eigen bibliotheeksysteem via een gratis instellingsabonnement.

De kosten blijven € 13 per aanvraag. De uitleentermijn blijft 8 weken. Eenmalig verlengen is mogelijk – tenzij het boek gereserveerd is voor een andere lener – via een e-mail naar hetzelfde emailadres.

Aanvraag

Voor het plaatsen van een aanvraag, stuur je een mail naar ibl@rozet.nl

Vermeld in de mail:

  • Titel en auteur van het boek (of printscreen van het boek in onze catalogus);
  • Adres waar het boek naartoe gestuurd mag worden;
  • (Mail)adres waar de factuur naartoe gestuurd kan worden.

Facturering
Eens in het kwartaal ontvang je van ons een factuur.