Voortgezet onderwijs

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming en vaardigheden van jongeren. Met taal, kunst en erfgoed verbreden ze hun horizon en perspectief. Als partner van alle onderwijsinstellingen in Arnhem, dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Voor het regulier én speciaal onderwijs. Rozet is partner van alle onderwijsinstellingen in Arnhem. Samen versterken we de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit doen we voor regulier én speciaal onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Innovatief en inspirerend

Rozet ondersteunt het voortgezet onderwijs op het gebied van taal, kunst en erfgoed. Dit doen we door samen beleid en visie op cultuureducatie en bijpassende doorlopende leerlijnen te ontwikkelen. We slaan een brug tussen basisschool, middelbare school en beroepsonderwijs. We verbinden formeel met non-formeel leren, tijdens en na schooltijd. Samen met school en kunstaanbieders initiëren we projecten en stellen we programma’s samen van culturele activiteiten. Daarnaast verzorgen we voor docenten bijscholing en cursussen.

“Creativiteit is in het onderwijs net zo belangrijk als alfabetisme, en we moeten het met dezelfde status behandelen” – Sir Ken Robinson, hoogleraar Kunstonderwijs

Voor docenten

Taal: collecties

Taal: collecties

Culturele partners in Arnhem

Culturele partners in Arnhem

Arendsoog

Arendsoog

Voor scholieren

Lezen voor de lijst

Lezen voor de lijst