Non-formeel leren

Niet alleen in een leslokaal leer je. Naast opleidingen, trainingen en workshops is er ook zoiets als non-formeel leren. Het grootste gedeelte van wat je leert gebeurt vooral tijdens je loopbaan. Of tijdens informele (taal)activiteiten in Rozet. Rozet is partner in KunstWerk en CLOCK. Rozet organiseert veel activiteiten voor iedereen die moeite heeft met lezen, spreken en internetten.

Wat is KunstWerk?

De naam zegt het al: via KUNST naar WERK.
Iedereen kan hier zichzelf zijn, laat elkaar in waarde en geeft ruimte aan de ander.

KunstWerk is een persoonlijk traject, samen met anderen, dat jouw kans op re-integratie en werk in allerlei soorten beroepen vergroot. Je wordt begeleid door een kunstdocent van Rozet en een vaste trajectbegeleider van SizaWerk die met jou op zoek gaat naar een passende werkomgeving.
Je volgt creatieve workshops in verschillende kunstdisciplines zoals theater, beeldend en muziek. Dit, zo mogelijk, in combinatie met een werk(ervaring) plek die bij jou past.

Wat is KunstWerk?

Traject

Door creatief bezig te zijn ontdek je waar jouw passie en talenten liggen. Je werkt aan een positief zelfbeeld en hierdoor vergroot je je zelfvertrouwen.

Inhoud workshops

In elke workshop komen de volgende aspecten aan bod:

 • Zelfinzicht: Je ontdekt kwaliteiten bij jezelf die je kunnen helpen bij het vinden en behouden van interessant werk. Daarnaast leer je omgaan met je grenzen en valkuilen.
 • Inzicht in de ander: Je leert anderen beter begrijpen.
 • Zelfregulering: Je leert verantwoordelijkheden aan te gaan. Je leert je te focussen. Je leert je mening te geven, je leert te luisteren en je aan te passen.
 • Omgang met de ander: Je leert jezelf presenteren. Je leert samenwerken. Je leert omgaan met conflicten.
 • Motivering: Je leert initiatief te nemen en doorzettingsvermogen te tonen.

De groep is nooit groter dan 10 deelnemers.

Voorbeeld workshop beeldend: ABC

Zeven deelnemers van KunstWerk maakten samen een creatief magazine: het persoonlijke ABC. De inhoud is ontstaan vanuit het thema: ‘Ik en de ander en de waardes die eenieder met zich meedraagt’.

Voor alle letters in het alfabet worden woorden gekozen, die persoonlijke teksten teweegbrengen. Dit geeft inzicht in wat belangrijk voor iemand is en waar iemand voor staat. Door het samenwerken in een groep leer je elkaars waarden kennen. Gedurende het maakproces is er ruimte en veiligheid om deze verhalen met elkaar te delen. Daarnaast wordt de verbeelding uitgedaagd en is het fijn om iedere week met elkaar te werken om uiteindelijk tot een gezamenlijk eindproduct te komen. Naast de teksten wordt voor iedere letter een beeld gemaakt vanuit collages, fotografie en illustraties.

Mogelijke werkgever?

KunstWerk is op zoek naar werkgevers in Arnhem en omgeving.

Weet jij een stageplek, werkervaringsplek of arbeidsplaats? Of heb je een tip voor een leuke werkgever? Laat het ons weten!

We maken graag een afspraak om de voordelen en voorwaarden voor de plaatsing van een KunstWerk-deelnemer in jouw bedrijf te belichten.

Vragen of aanmelden

Voor vragen of aanmelding kun je terecht bij Ans Smeenk-Evers van SizaWerk, ans.smeenk.evers@siza.nl.

Video impressie

Haal je certificaat bij CLOCK!

CLOCK is de non-formele leerweg voor autodidacte kunstprofessionals en culturele ondernemers, organisaties en praktijkbeoefenaars.

CLOCK is een internationale community van non-formals in de culturele en creatieve sector, actief in onder meer negen Europese landen, waaronder Nederland. CLOCK staat voor het leren van en met elkaar.

De community gaat uit van de erkenning van vaardigheden, kennis en ervaring opgedaan in de praktijk. CLOCK wil deuren openen voor gecertificeerde kandidaten en brengt de formele en de non-formele wereld dichter bij elkaar.

Hoe werkt CLOCK certificering?

Kandidaten bouwen online hun portfolio op en geven daarmee anderen inzicht in hun professioneel niveau.

 • Met vijf jaar praktijkervaring en tenminste vier projecten uitgevoerd in de laatste twee jaar, kun je opgaan voor Europese certificering via het SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework). CLOCK valideert op drie niveaus: sector expert (master), associate degree (HBO) en advanced trainee (MBO, VAVO, Havo). Het masterniveau is Engelstalig.
 • Je krijgt ondersteuning van mentoren face to face, via skype, mail en telefoon.

Meer informatie over CLOCK:
www.clockyourskills.com
www.cultuurcollege.nl/clock

CLOCK Australië
CLOCK is een wereldwijd initiatief. Australië is een van de deelnemende landen. Lees hier meer over de Bootcamp die zij organiseerden.

Interview met Ismene Elbers
Ismene Elbers is Kunst Cultuur Coach. Zij is een van de deelnemers van het CLOCK certificeringstraject. Lees hier haar verhaal.

Haal je certificaat bij CLOCK!

Wie kan meedoen?

Ervaren praktijkbeoefenaars die hun CV willen upgraden kunnen meedoen. In de driedaagse CLOCK Bootcamp behaal je je certificaat.

 • CLOCK toont het niveau van praktijkbeoefenaars aan
 • CLOCK certificeert op het niveau van sectordeskundige (master), associate degree (HBO) en advanced trainee (MBO, VAVO, Havo)
 • CLOCK draagt ​​bij aan duurzame inzetbaarheid van praktijkbeoefenaars
 • CLOCK draagt ​​bij aan diversiteit in het werkveld
 • CLOCK stimuleert talent- en loopbaanontwikkeling