Ons Verhaal

Bij Rozet kun je kennis, ideeën en inspiratie opdoen. Anderen ontmoeten en jezelf ontwikkelen en uitdagen. Voor je plezier of om vaardigheden te leren die onze snel veranderende maatschappij van ons vraagt. Samen met de Arnhemmers en organisaties ontwikkelen we culturele en educatieve activiteiten dichtbij, in de stad en in de wijken. Hierin komt de kracht van ontmoet, ontdek, ontwikkel met taal, kunst en erfgoed samen.

Ons Verhaal

Onze visie

Op welk moment in het leven je ook staat, Rozet biedt altijd iets dat aansluit bij jouw interesses of uitdagingen van dat moment. Rozet ondersteunt je om de juiste kennis te vinden, iets nieuws te leren of samen te creëren. Steeds met taal, kunst en erfgoed als pijlers.

Dit doet Rozet voor en met alle Arnhemmers, zonder uitzondering. Op de verschillende locaties, tijdens evenementen, in de projecten en programma’s; daar waar Rozet is, ben je welkom. Een plek waar je jezelf mag en kan zijn. Rozet streeft ernaar een open, inclusieve organisatie te zijn en Rozet omarmt diversiteit.

Dit maken we zichtbaar, voelbaar en hoorbaar, en zie je terug in ons programma, onze producten en diensten. In onze samenwerkingen en in onze organisatie. We groeien mee met de maatschappij, op het ritme van de stad en haar omgeving.

Wil je meer weten? Bekijk dan hier onze Strategische Koers 2021-2024, of hier het Bestuursverslag over 2022.

Onze missie

Ontmoet, Ontdek, Ontwikkel

We stimuleren ontmoetingen tussen Arnhemmers en Gelderlanders uit alle geledingen en laten onverwachte blikwisselingen ontstaan. Een plek waar je kennis, ideeën en inspiratie opdoet en kwijt kan. Waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je de middelen vindt om jezelf uit te dagen. Misschien wel puur voor je eigen plezier, of om de noodzakelijke vaardigheden te leren die deze snel veranderende maatschappij van ons vraagt.

Onze missie

Onze wortels

De positie van Rozet – in de wijken, in de stad en de provincie

Rozet werkt zo veel mogelijk samen met relevante partners uit het culturele en sociale domein, onderwijs en met de zakelijke markt. Dit doen we:

In de wijk

Samen met de Teams Leefomgeving bekijken we per wijk waaraan we werken en hoe we dat gaan doen. De behoeftes van de wijkbewoners staan hierin centraal. Dat geldt ook voor de Rozetjes in de wijk: ontmoetingsplekken waar naar wens activiteiten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd of gefaciliteerd.

In de stad

Jaarlijks worden er thema’s gekozen waarop we programmeren. Onze thema’s staan altijd in relatie met de actualiteit van de stad. Daarnaast organiseren we jaarlijks terugkerende evenementen. We werken hierin samen in regio 025.

In de provincie

Met de Gelderlandbibliotheek, de Plusfunctie en bijvoorbeeld de Archeohotspot zijn we van betekenis voor heel Gelderland.

In het land

De ervaringen uit projecten als Kansrijk Opgroeien en Cultuureducatie met Kwaliteit wisselen we uit met landelijke partners.

In Europa

Met behulp van Europese subsidies hebben we CLOCK (Cultureel Leren Open Curriculum Kit) ontwikkeld, een (online) instrument waarmee vaardigheden, artistiek niveau en praktijkervaring van (autodidacte) kunstprofessionals inzichtelijke worden gemaakt en gecertificeerd.