30 oktober 2023

Meedoen met cultuur voor 55Plussers de komende jaren geborgd

Meedoen met cultuur voor 55Plussers de komende jaren geborgd
Klik op de foto voor een vergroting

Het maandelijkse Kunstcafé 55+ in Rozet, had eind oktober een bijzonder en feestelijk einde. Bestuurders van meerdere Arnhemse organisaties kwamen een netwerkovereenkomst ondertekenen, om samen de kwaliteit van de culturele activiteiten voor en met ouderen tot en met 2027 zeker te stellen. ‘Deze bestuurlijke drukte is nodig, want alleen samen kunnen we zoveel aanbieden’, aldus Jenny Doest, directeur bestuurder van Rozet.

Waarom ook al weer?

Elk mens heeft de behoefte om nieuwe dingen te ontdekken, om verborgen talenten te ontwikkelen, om het uiterste uit zichzelf te halen. Niet iedereen krijgt daar in zijn leven de kans voor. Veel ouderen hebben wel een brede belangstelling of passie, maar deze zijn in hun leven niet of onvoldoende aangeboord. Geluk, zingeving, goed in je vel zitten, het kan allemaal worden gestimuleerd door deze talenten of belangstelling aan te boren. Samen met anderen dit beleven voorkomt eenzaamheid en geeft bevestiging en plezier.

Cultuur is een perfecte manier om mensen met elkaar te verbinden en meer begrip voor elkaar te ontwikkelen. Cultuur heeft niet altijd taal nodig en is bij uitstek een middel om verschillende generaties en culturen te binden. Ontmoetingen met verhalen en het zelf ervaren, in beeld, geluid en gevoel, dragen bij aan de betrokkenheid naar elkaar en het wegnemen van vooroordelen.

Wat ging er aan vooraf

In de periode 2019 – 2021 nam Arnhem deel aan het programma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente werd een programma opgezet waaraan zowel kunst- en cultuurpartners als zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen actief deelnamen. Het programma richtte zich op het bevorderen van het welzijn van ouderen door cultuurparticipatie.

Dit programma werd voortgezet in de periode 2021 – 2023, waarbij projecten werden gecontinueerd en uitgebreid en nieuwe initiatieven werden ontwikkeld en uitgevoerd. Doel van het programma was om door middel van een samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuurparticipatie voor ouderen vervolgens te borgen. Dat blijft het doel, dat we middels deze overeenkomst verder willen borgen en verstevigen. Deze stevige basis stelt ouderen in staat te blijven meedoen, elkaar te ontmoeten, gekende en ongekende talenten te ontwikkelen en daarmee het gevoel van welbevinden te verhogen. Zo wordt bovendien bijgedragen aan de gezondheid en wordt daarmee een mogelijke zorgvraag uitgesteld of verminderd.

In het kader van de verduurzaming van de bereikte resultaten en de doorontwikkeling en uitbreiding ervan willen de partners het programma nu voortzetten in de vorm van een netwerkovereenkomst voor vier jaren, onder de titel Arnhem Cultuurparticipatie 55+, 2023-2027

Het programma Cultuurparticipatie 55+ kent vijf doelen

 • het zorgt voor een stevig, samenhangend en herkenbaar aanbod dat onderdeel uitmaakt van het aanbod in het kader van de WMO taken van de gemeente en het zorgprogramma van de maatschappelijke partners.
 • het verhoogt het welbevinden van ouderen door inzet van kunst en cultuur als middel dat activeert en ontmoeting stimuleert.
 • het bestendigt, onderhoudt en ontwikkelt de samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn, maatschappelijke partners en de gemeente.
 • het stimuleert het leven lang ontwikkelen. Immers het deel uitmaken van een sociale omgeving, het (her) ontdekken van eigen talenten en zelfontwikkeling zijn niet leeftijdsgebonden en dragen bij aan geluk, zingeving en gezondheid.
 • het stimuleert begeleiders (professionals en vrijwilligers) om hun competenties op het gebied van cultuurparticipatie te onderhouden en te verdiepen.
 • het besteedt aandacht aan ouderen uit van oorsprong andere culturen en aan diversiteit en inclusie.
 •  heeft aandacht voor andere partners die zich richten op ouderen, zoals het Sportbedrijf Arnhem, natuurorganisaties, ouderen organisaties en Arnhem University
 • het stimuleert culturele instellingen beleid te voeren dat gericht is op participatie van ouderen, en aanbod voor ouderenzorg en -welzijn te ontwikkelen dat is afgestemd op de doelen voor het gebied cultuurparticipatie

Ter ondersteuning zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Jaarlijkse bijdrage van de partner-zorgorganisaties
 • Ad hoc bijdragen van andere zorgorganisaties en de welzijnspartner voor ouderen voor aangevraagde projecten
 • Bijdrage in natura door de partners, d.m.v. het beschikbaar stellen van ruimtes, kennis, netwerk en (waar mogelijk) personeel Deze bijdrage wordt jaarlijks, voorafgaand aan het volgende jaar geëvalueerd en voor het volgende jaar vastgesteld, aan de hand van de planning.
 • Overige inkomsten uit fondsenwerving, individueel en gemeenschappelijk
 • Jaarlijks volgt een evaluatie, niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk

Onze partners die ondertekenden zijn:

Zorg en Welzijn

DrieGasthuizenGroep
Stichting Pleyade
SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem)

Cultuur

Introdans
Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel
Nederlands Openluchtmuseum
Museum Arnhem
Rozet, tevens netwerkcoördinator

Maatschappelijke partners

Stichting Rijnstad
Humint Solutions

 

 

Deel dit item