Arnhemse icc-training op maat

Cultuur krijgt een vaste plek op school

Als interne cultuurcoördinator (icc'er) ben je een gespecialiseerd teamlid op de school. Je geeft vorm aan visie en beleid en je zorgt ervoor dat kunst en cultuur een goede, vaste plek krijgen op jouw school. Daarnaast ben je ook een inspirator van jouw collega’s. En idealiter heb je een opdracht van je directie en team om jullie onderwijs te vernieuwen.

Arnhemse icc-training op maat

Vernieuwend cultuuronderwijs

Jouw school wil doelgericht werken en aansluiten bij de kerndoelen van het leergebied cultuuronderwijs, maar wil bijvoorbeeld ook ruimte creëren voor verwondering en onderzoek bij de leerling. Je wilt een kwaliteitsslag maken in de cultuureducatie van jou en collega’s. Welke ontwikkeling je wilt maken, begint bij het in kaart brengen van de wensen van jouw school en van jou als toekomstig icc’er. Tijdens de training ervaar en leer je hoe je als cultuurcoördinator jouw collega’s kan ondersteunen in het versterken en verdiepen van het cultuuronderwijs op jullie school.

In Arnhem, op maat

In deze Arnhemse icc-training op maat sluiten we aan bij de ambities en doelstellingen van de Arnhemse schoolbesturen. Deze zijn gericht op onderwijsvernieuwingen rondom creativiteit en talentontwikkeling om de leerlingen op de toekomst voor te bereiden. Ook is de rijke Arnhemse culturele omgeving onderdeel van het activiteitenaanbod op jouw school. In de training gaan we dieper in op creativiteit en procesgericht werken. We gebruiken de digitale leeromgeving (ELO) om cultuureducatie te borgen.

Op basis van landelijke kaders heeft Rozet een icc-training voor de Arnhemse situatie uitgewerkt.

De ingrediënten van de Arnhemse cursus zijn dezelfde als de landelijke icc-cursus, alleen de route en aanpak zijn anders. Waar je bij de reguliere icc-cursus een cultuurbeleidsplan voor de school schrijft en daar het traject eindigt, gaat deze training verder. Tijdens het traject krijg je praktische handvatten om beleid te vertalen naar de praktijk op jouw school en inzicht in de rijke mogelijkheden die de stad biedt.

Deze icc-cursus vormt een goede basis voor toekomstige cultuurspecialisten. Het Lerarenregister heeft de cursus bovendien erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht vijftig registeruren op. Na voltooiing van deze cursus ontvang je een certificaat.

Praktische informatie

De training bestaat uit:

 • Een intakegesprek waarin je ontwikkelvragen formuleert en we verwachtingen afstemmen
 • 12 inspiratiebijeenkomsten

Data en tijden:

 1. woensdag 20 september 2023  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 2. woensdag 27 september 2023  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 3. woensdag 11 oktober 2023  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 4. woensdag 22 november 2023  icc-training/combi Kunst van het Maken van 16.00 tot 21.00 uur
 5. woensdag 20 december 2023  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 6. woensdag 24 januari 2024  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 7. woensdag 21 februari 2024  icc-training/combi creatief proces van 14.30 tot 17.30 uur
 8. woensdag 27 maart 2024  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 9. woensdag 17 april 2024  icc-training/combi leescoördinatoren van 14.30 tot 17.30 uur
 10. woensdag 8 mei 2024  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 11. woensdag 12 juni 2024  icc-training van 14.30 tot 17.30 uur
 12. woensdag 26 juni 2024  icc- training en presentatie van 14.30 tot 17.30 uur

Kosten:
Per deelnemer €195,-.  CmK Arnhem vergoedt de overige kosten. Mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie.

Deze bouwstenen komen aan bod:

 • visie op cultuur
 • de school in beeld
 • jouw rol als cultuurspecialist
 • de culturele omgeving van de school
 • budget en financiën
 • van plan naar praktijk