Arnhemse ICC-training op maat

Cultuur krijgt een vaste plek op school

Als interne cultuurcoördinator (icc-er) ben je een gespecialiseerd teamlid op de school. Je geeft vorm aan visie en beleid en je zorgt ervoor dat kunst en cultuur een goede, vaste plek krijgen op jouw school. Daarnaast ben je ook een inspirator van jouw collega’s. En idealiter heb je een opdracht van je directie en team om jullie onderwijs te vernieuwen.

Welke rol kan cultuuronderwijs daarin spelen?

Jouw school wil doelgericht werken en aansluiten bij ontwikkelingen als curriculum.nu, maar ook ruimte creëren voor verwondering en onderzoek. Dat vraagt om veranderingstraject bij jou en collega’s om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van cultuureducatie. We starten in de training dan ook met jouw ontwikkelvraag, vanuit jouw motivatie. Zodat je zelf ervaart en leert hoe je het team ook kan ondersteunen in deze verandering, als de cultuurcoördinator van jouw school.

Welke rol kan cultuuronderwijs daarin spelen?

In Arnhem, op maat

We sluiten in deze Arnhemse icc-training op maat aan bij de ambities en doelstellingen van de Arnhemse schoolbesturen. Deze zijn gericht op onderwijsvernieuwingen rondom creativiteit en talentontwikkeling om de leerlingen op de toekomst voor te bereiden. Ook is de rijke Arnhemse culturele omgeving onderdeel van het activiteitenaanbod op jouw school. In de training gaan we dieper in op creativiteit en procesgericht werken. We gebruiken de digitale leeromgeving (ELO) om cultuureducatie te borgen.

Op basis van landelijke kaders heeft Rozet een icc-training voor de Arnhemse situatie uitgewerkt.

In Arnhem, op maat

De ingrediënten van de Arnhemse cursus zijn dezelfde als de landelijke icc-cursus, alleen de route en aanpak zijn anders.
Waar je bij de reguliere icc-cursus een cultuurbeleidsplan voor de school schrijft en daar het traject eindigt, gaat deze training verder. Tijdens het traject krijg
je praktische handvatten om beleid te vertalen naar de praktijk op jouw school en inzicht in de rijke mogelijkheden die de stad biedt. Deze icc-cursus vormt een goede basis voor toekomstige cultuurspecialisten. Het Lerarenregister heeft de cursus bovendien erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht vijftig registeruren op. Na voltooiing van deze cursus ontvang je een certificaat.

Praktische informatie:

Een intakegesprek:

 • formuleren van ontwikkelvragen, afstemmen verwachtingen
 • 8 inspiratiebijeenkomsten

Data en tijden:

 • 2 november 2022 van 14.30 tot 17.30 uur
 • 14 december 2022 van 14.30 tot 17.30 uur
 • 25 januari 2023 van 14.30 tot 17.30 uur
 • 1 maart 2023 van 14.30 tot 17.30 uur
 • 5 april 2023 van 14.30 tot 17.30 uur
 • 24 mei 2023 van 14.30 tot 17.30 uur
 • 28 juni 2023 van 14.30 tot 17.30 uur

Kosten:
Per deelnemer € 100,-. CmK Arnhem vergoedt de overige kosten. Mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie.

Deze bouwstenen komen aan bod:

 • visie op cultuur
 • de school in beeld
 • jouw rol als cultuurspecialist
 • de culturele omgeving van de school
 • budget en financiën
 • van plan naar praktijk