Methodiek ‘Theater en Taal’

Met de methodiek Theater en taal werk je op een actieve, speelse en efficiënte manier aan de uitbreiding van de woordenschat. Woordenschat vergroot je niet alleen achter je tafel in de klas, maar vooral door woorden te ervaren. Wanneer een leerling nieuwe woorden actief toe past in een waardevolle en betekenisvolle spelsituatie, maakt hij deze woorden en hun betekenis sneller en effectiever eigen.

Het veelgebruikte didactische model ‘Viertakt van Verhallen’ is uitgangspunt bij de methodiek Theater en Taal. Je leert hoe je theater in de verschillende fases van het leerproces kan inzetten. Je kunt met de methodiek nauw aansluiten op de door jouw school gebruikte woordenschatmethode. Dit kun je doen door de thema’s en woorden uit de taalles als uitgangspunt te nemen. Theater en Taal is daarom een bruikbaar handvat om het bestaande woordenschatonderwijs te verrijken en te verdiepen.

Wanneer je als school aan de slag wil met deze methodiek, neem dan contact op met de adviseur van je school. Samen kunnen we een op maat gemaakt traject uitstippelen, zodat het team vol zelfvertrouwen aan de slag kan met het inzetten van Theater en Taal.

Contactpersoon: nataschenka.leclercq@rozet.nl / De methodiek is een project van Mooiwerk en Rozet.