De bibliotheek op school

Verhalen komen tot leven met de Bibliotheek op school! Een kind dat lezen leuk vindt, leest meer. Maar hoe kunnen we het leesplezier van een kind (blijven) stimuleren? Dat kunnen we alleen samen. Met het (landelijke) programma de Bibliotheek op school zorg je op structurele wijze voor een optimaal leesklimaat op school.

De bibliotheek op school

Wat is de bibliotheek op school?

Bij de Bibliotheek op school ligt de nadruk op het lezen vanuit plezier en interesse. Want als je met plezier leest, lees je meer en zo leer je beter lezen. Er is dagelijks aandacht is voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Wil jij de bibliotheek op school ook op jouw school? Neem dan contact op met Levi Smits: 06-28071052 of stuur een e-mail

“Kinderen van scholen met een uitgebreide, verleidelijke schoolbibliotheek lezen vaker en beter dan kinderen van scholen zonder uitgebreide bibliotheek.” – bron: Thijs M. J. Nielen, Adriana G. Bus, 2016

In de praktijk

Effectieve leesbevordering begint met een doordacht plan en meetbare resultaten. In vier heldere stappen maken we samen (betere) lezers:

  • Stap 1: De Monitor – meten en identificeren

De Monitor, ons meetinstrument, geeft inzicht in alle succesfactoren voor leesbevordering: het leesgedrag en leesplezier van leerlingen; de leescultuur thuis; het leesbevorderend gedrag van leerkrachten; het leesbeleid op school en de informatievaardigheden van leerlingen.

Een keer per jaar vullen leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten een digitale vragenlijst in. We vergelijken de resultaten met landelijke gemiddelden voor een gedegen inzicht in de aandachtsgebieden voor je school.

  • Stap 2: Leesplan maken – richten en inrichten

De resultaten uit de Monitor geven richting voor het leesplan. Het leesplan geeft praktisch en doelgericht invulling aan de wijze waarop in de verschillende groepen aan leesbevordering gewerkt gaat worden.

  • Stap 3: In de praktijk – lezen leuk maken met bouwstenen

Door kinderen – zowel op school als thuis- enthousiast te houden voor lezen, bevorderen we hun leesplezier en leesvaardigheid. Hoe? Onze medewerkers weten dat als geen ander en delen dit graag met je. Vertrouw dus gerust op onze kennis en ervaring.

  • Stap 4: Blijven(d) investeren – resultaten vieren en koers bijstellen

Elk jaar meten we de voortgang met de Monitor. Dit maakt resultaten zichtbaar en houdt het leesplan op koers en op maat. Stap voor stap werken we zo samen aan een rijk en structureel leesklimaat op school en thuis.

Taal is het vervoermiddel om te leren. Door te lezen kom je in aanraking met verhalen die je een beeld geven van de wereld en de mensen om je heen. Je leert je inleven in anderen en verbreedt je horizon.

Lezen heeft veel voordelen

  • Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar. Evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren door woordenschatinstructie op school.
  • Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Programma’s voor vrij lezen, die langer dan een jaar uitgevoerd worden, leiden bijna zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen.
  • Kinderen die veel lezen, lezen meer en scoren hoger op de Cito-toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden.
  • In groep 4 leest 41% van de kinderen iedere dag thuis voor zijn plezier, in groep 8 nog maar 23%. Een kwart van de leerlingen in groep 8 leest thuis zelden of nooit een boek.
  • Een sterke leescultuur op school beïnvloedt ook het lezen in de vrije tijd. Vrijetijdslezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en leesmotivatie.
Lezen heeft veel voordelen