De bibliotheek op school

Verhalen komen tot leven met de bibliotheek op school! Een kind dat lezen leuk vindt, leest meer. Maar hoe kunnen we het leesplezier van een kind (blijven) stimuleren? Dat kunnen we alleen samen. Met het (landelijke) programma de bibliotheek op school borg je op structurele wijze een optimaal leesklimaat op school.

De bibliotheek op school

Wat is de bibliotheek op school?

Met de bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen. We willen dat er dagelijks aandacht is voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Effectieve leesbevordering begint met een doordacht plan en meetbare resultaten. Hiermee maken we in 4 heldere stappen samen (betere) lezers.

Wil jij de bibliotheek op school ook op jouw school? Neem dan contact op met Niesje Meijeringh: 06-3891 5159 of stuur een e-mail

Wat is de bibliotheek op school?

In de praktijk

Stap 1: De Monitor – meten en identificeren

De Monitor, ons meetinstrument, geeft inzicht in alle succesfactoren voor leesbevordering: het leesgedrag en leesplezier van leerlingen, de leescultuur thuis, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten, het leesbeleid op school en de informatievaardigheden van leerlingen.

Eén keer per jaar vullen leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten een digitale vragenlijst in. We vergelijken de resultaten met landelijke gemiddelden voor een gedegen inzicht in de aandachtsgebieden voor je school.

Stap 2: Leesplan maken – richten en inrichten

De resultaten uit de Monitor geven richting voor het leesplan. Het leesplan geeft praktisch en doelgericht invulling aan de wijze waarop in de verschillende groepen aan leesbevordering gewerkt gaat worden.

De bibliotheek ondersteunt en ontlast leerkrachten op maat met expertise, advies, liefde voor lezen, collecties en activiteiten.

Stap 3: In de praktijk – lezen leuk maken met bouwstenen

Door kinderen -zowel op school als thuis- enthousiast te houden voor lezen, bevorderen we hun leesplezier en leesvaardigheid. Hoe? Onze medewerkers weten dat als geen ander en delen dit graag met je. Vertrouw dus gerust op onze kennis en ervaring.

Stap 4: Blijven(d) investeren – resultaten vieren en koers bijstellen

Ieder jaar meten we de voortgang met de Monitor. Dit maakt resultaten zichtbaar en houdt het leesplan op koers en op maat. Stap voor stap werken we zo samen aan een rijk en structureel leesklimaat op school en thuis.

Lezen heeft veel voordelen

  • Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar. Evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren door woordenschatinstructie op school.
  • Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Programma’s voor vrij lezen, die langer dan een jaar uitgevoerd worden, leiden bijna zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen.
  • Kinderen die veel lezen, lezen meer en scoren hoger op de Cito-toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden.
  • In groep 4 leest 41% van de kinderen iedere dag thuis voor zijn plezier, in groep 8 nog maar 23%. Een kwart van de leerlingen in groep 8 leest thuis zelden of nooit een boek.
  • Een sterke leescultuur op school beïnvloedt ook het lezen in de vrije tijd. Vrijetijdslezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en leesmotivatie.
Lezen heeft veel voordelen