Meer Muziek in de Klas

Ook Rozet doet mee met het landelijke programma Méér Muziek in de Klas. Acht Arnhemse scholen zijn in 2022 gestart met het programma en krijgen door een startsubsidie meer muzieklessen op school.

Meer Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas promoot en ondersteunt het belang van muziekonderwijs op de basisschool. Dit doet zij door instellingen voor kunstzinnige vorming te ondersteunen met een bescheiden startsubsidie, waarbij de instelling of de school zelf andere financiering zoekt.

Rozet heeft in juni 2021 de subsidie van Méér Muziek in de Klas aangevraagd en toegekend gekregen. Ondertussen vragen we andere fondsen aan om aan de vraag tegemoet te komen. Scholen kunnen ook zelf bijdragen door bijvoorbeeld de NPO-gelden deels aan Meer Muziek in de Klas te besteden.

Wat doen scholen met deze subsidie?

De meeste van deze acht scholen trekken een vakleerkracht muziek aan, die in een aantal gevallen ook naschools aanbod verzorgt in de vorm van instrumentale lessen. Twee Arnhemse scholen richten zich specifiek op zingen met het lesprogramma ‘Zingkwartier’.

Festival Meer Muziek in de klas -2022

In de week voor de herfstvakantie vond het eerste Meer Muziek in de Klas festival plaats. Tweehonderd leerlingen van Arnhemse basisscholen kwamen naar Popcentrum Jacobiberg. Enthousiast legden ze een route vol muzikale workshops af. Ze kregen les van inspirerende muziekvakdocenten die op de Jacobiberg een eigen studio/ruimte hebben, waarin ze onder andere hun deejay-skills oefenen, liedjes schrijven en repeteren. De kinderen konden zich de hele dag onderdompelen in deze inspirerende omgeving. Ze hebben gedrumd; een professionele bandfotograaf maakte professionele ‘bandfoto’s’; ze kregen zangles van een bekende zanger en de kinderen draaiden als een echte diskjockey zelf aan de knoppen. Ook was er een Q&A: een artiest beantwoordde ál hun vragen over dit beroep.

Kortom, de pilot dit jaar was een groot succes, we kijken uit naar het MMidK-festival in het najaar van 2023!

Meer weten?

Heb je zelf ook belangstelling of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de projectleider Muziek binnen Rozet: Jillis Verbeek

Voor meer informatie over zingkwartier kijk op: Zingkwartier – Zangles op de basisschool
Meer informatie over Méér Muziek in de Klas vind je op: www.meermuziekindeklas.nl
Op deze website zijn ook leuke lestips en energizers te vinden.