Meer Muziek in de Klas

Ook Rozet doet mee met het landelijke programma Méér Muziek in de Klas. Acht Arnhemse scholen zijn in 2022 gestart met het programma en krijgen door een startsubsidie meer muzieklessen op school.

Meer Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas promoot en ondersteunt het belang van muziekonderwijs op de basisschool. Dit doet zij door instellingen voor kunstzinnige vorming te ondersteunen met een bescheiden startsubsidie, waarbij de instelling of de school zelf andere financiering zoekt.

Rozet heeft in juni 2021 de subsidie van Méér Muziek in de Klas aangevraagd en toegekend gekregen. Ondertussen vragen we andere fondsen aan om aan de vraag tegemoet te komen. Scholen kunnen ook zelf bijdragen door bijvoorbeeld de NPO-gelden deels aan Meer Muziek in de Klas te besteden.

Wat doen scholen met deze subsidie?

De meeste van deze acht scholen trekken een vakleerkracht muziek aan, die in een aantal gevallen ook naschools aanbod verzorgt in de vorm van instrumentale lessen. Twee Arnhemse scholen richten zich specifiek op zingen met het lesprogramma ‘Zingkwartier’.

Meer weten?

Heb je zelf ook belangstelling of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de projectleider Muziek binnen Rozet: annette.hamelink@rozet.nl

Voor meer informatie over zingkwartier kijk op: Zingkwartier – Zangles op de basisschool
Meer informatie over Méér Muziek in de Klas vind je op: www.meermuziekindeklas.nl
Op deze website zijn ook leuke lestips en energizers te vinden