Van po naar vo

In het schooljaar 2022 – 2023 start Rozet met de pilot PO/VO kunst- en cultuureducatie. Leerlingen nemen bij de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs de culturele ervaring van de afgelopen acht jaar mee naar de nieuwe school. Dat gaan ze doen in de vorm van een cultureel zelfportret.

Twee basisscholen en een middelbare school doen mee met de pilot. Het start klein met de Jan Ligthartschool en De Wijzer en het Thomas a Kempis College. De twee basisscholen hebben de afgelopen acht jaren meegedraaid in het CmK– traject. Ze hebben een mooi cultuurprogramma waarin hun leerlingen vanaf het eerste jaar kennis, vaardigheden en ervaringen hebben opgedaan met de verschillende kunst en cultuurvakken. Helaas is er nog geen doorgaande leerlijn naar het voortgezet onderwijs vanuit cultuureducatie. Met deze pilot wil Rozet onderzoeken hoe leerlingen op de middelbare school kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en meegemaakt, maar ook wie ze zijn, wat hen raakt en waar ze in de cultuuractiviteiten graag meer over willen leren.  

Cultureel zelfportret

In de pilot ronden de leerlingen van groep 8 de cultuuractiviteiten af met een ‘cultureel zelfportret’. Hierin laten zien ze wie ze zijn, wat ze hebben meegemaakt tijdens de kunstvakken, hoe zij creatief zijn en waar hun interesses liggen. Dit gieten ze in de vorm van een kunstwerk. Dit kan letterlijk een (geschilderd) zelfportret zijn, maar ook een lied, een dans, een scene, een stop-motion of andere creatieve/ kunstzinnige vorm zijn. Een kunstenaar begeleidt de leerlingen hierbij.

Hetgeen de leerlingen maken, kunnen ze meenemen naar hun middelbare school. Daar mogen ze in de eerste cultuurlessen dit kunstwerk presenteren.

Pilot

Tijdens de pilot krijgen de leerkrachten van groep 8 en de kunstvakdocenten van het Thomas a Kempis alle ruimte om mee te denken, zo ontstaat het basisidee. Een kunstvakdocent zal het eerste jaar de activiteiten (grotendeels) geven. In de toekomst pakt de school dit wellicht zelf op.