VoorleesExpress

Goed kunnen lezen en begrijpen wat je leest, is belangrijk voor kinderen. Want wie dat kan, heeft een grotere kans om goed mee te komen op school. De VoorleesExpress zet zich in om taalachterstand bij kinderen te voorkomen.

VoorleesExpress

Waarom de VoorleesExpress?

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Dat is te voorkomen door kinderen op jonge leeftijd veel in aanraking te brengen met taal. Bijvoorbeeld door ze regelmatig voor te lezen.
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier.

Vrijwilliger bij de VoorleesExpress

Je kunt je aanmelden als vrijwillige voorlezer of vrijwillige coördinator.
Als voorlezer ga je twintig weken langs bij een gezin in de buurt. Je doet dit één keer per week op een vaste middag of avond. Je leest het kind/de kinderen voor, maar kijkt ook breder hoe kinderen thuis meer gestimuleerd worden in taal.

Als coördinator begeleid je tijdens een voorleesseizoen vijf gezinnen en voorlezers. Voor jouw team van voorlezers organiseer je een aantal bijeenkomsten, waarin je hen de gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en je ze informatie geeft. Ook ga je samen met je voorlezers een aantal keer op bezoek bij hun gezin.

Vrijwilliger bij de VoorleesExpress

Meld een gezin aan*

Alleen voor organisaties en professionals die samenwerken met de VoorleesExpress

Ken jij een gezin dat extra hulp kan gebruiken bij het ontwikkelen van taal? De VoorleesExpress geeft op een laagdrempelige manier ondersteuning aan deze gezinnen.

Meld een gezin aan*

Verhalen van vrijwilligers

Ada Zonneveld

Ada Zonneveld

Anneloes van der Zee

Anneloes van der Zee

Adriana Aszkielojc

Adriana Aszkielojc

Barbara Peters

Barbara Peters

Jonathan Simonis

Jonathan Simonis

Voor meer informatie neem contact op met:

Corinna Haese

Corinna Haese

Projectleider VoorleesExpress