Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Tegenwoordig moeten we steeds meer dingen zelf regelen met de overheid. Dat gaat vaak via internet. Veel mensen vinden dit best moeilijk en komen er niet uit op al die websites. Om deze mensen te helpen is er het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Rozet. We helpen je graag verder!

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Heb je vragen over de overheid?

Bijvoorbeeld over DigiD, het aanvragen van toeslagen of een afspraak maken om het rijbewijs te verlengen enzovoort. Rozet kan je hierbij helpen. Je kunt bij ons terecht tijdens de spreekuren, maar eventueel ook daarbuiten. Het is gratis, ook als je geen lid bent.

Informatiepunt Digitale Overheid

Voor vragen over de (digitale) overheid, waar je niet uitkomt, kun je terecht bij de bibliotheek. Problemen met toeslagen? Moeite met de belastingdienst? Een bon van de verkeerspolitie? Een boete van het CJIB? Kom naar het gratis spreekuur in Rozet: het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Ook voor uw QR-code of DigiD.

Belastingaangifte doen? Wij helpen

Het is voor de meeste mensen weer zo ver. De Belastingaangifte. Veel mensen kijken tegen de financiële wirwar op.

Je kunt terecht bij het spreekuur of tijdens één van de aangiftedagen.

Handiger worden met de computer?

Wil je handiger worden met de  computer, tablet of smartphone? Of leren e-mailen of internetten?

Meld je aan voor een van onze cursussen!

IDO-spreekuren

Klik hier voor alle IDO openingstijden van locaties Centrum, Presikhaaf en Kronenburg

Websites van de overheid

 

 • Verkeersboetes betalen; in één keer of in delen
 • Zorgverzekering; als je die niet hebt of als je de premie niet op tijd hebt betaald

Telefoonper onderwerp verschillend
(ma – vr 08:00-17:00 uur)


Rijksoverheid.nl is de website met uitleg en nieuws over wetten en regelgeving van alle ministeries. Deze website is een goed startpunt om meer over een bepaald onderwerp of regeling te leren.

 

Regelhulp.nl is een wegwijzer van de Rijksoverheid voor regelingen rond zorg en ondersteuning.

 • Belastingaangifte
 • Toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvang-toeslag en kindgebonden budget)
 • Inkomensverklaring (bijvoorbeeld als je een woning gaat huren)
 • Douanezaken (bijvoorbeeld als je iets koopt bij een buitenlandse webshop)
 • Motorrijtuigenbelasting

Telefoonverschillend per onderwerp
Social media: via Facebook en Twitter

 

 • Rijbewijs aanvragen
 • Gezondheids-verklaring of medische keuring aanvragen voor het verlengen van een rijbewijs voor 75-plussers.

Telefoon: 088 227 77 00
(ma – vr 8:00-17:30 – za 10:00-16:00)
E-mailverschillend per onderwerp

 

 • Zorg aanvragen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is voor mensen die de hele dag zorg dichtbij of altijd toezicht nodig hebben.
 • Zelf aanvragen kan via MIJNCIZ of via een papieren formulier.
 • Je kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag te doen.

Telefoon: 088 789 10 00
E-mail: via de contactformulieren

 

 • Uitkeringen werkloosheid (ook door ziekte en zwangerschap)
 • Uitkeringen voor mensen die vanwege ziekte of beperking, gedeeltelijk of alleen met hulp of aanpassing kunnen werken (Participatiewet)
 • Ontslag en vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering via UWV

Telefoon: 088 898 92 94
(ma – vr 08:00-17:00 uur)
Contact: via MijnUWV of Werkmap
Post: per onderwerp verschillend

 • WW- of bijstandsuitkering
 • Inschrijving als werkzoekende

werk.nl

Informatie voor studenten, inburgeraars en terugbetalers over:

 • Studiefinanciering, schoolkosten, lesgeld, studieschuld
 • School-, staats- en inburgeringsexamen
 • Diploma’s erkennen
 • Reizen en OV-kaart

Telefoon: 050 599 77 55
(09:00-17:00 uur)
E-mail: afspraak via het contactformulier

Eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
‘Eigen bijdrage’ is het bedrag dat je moet betalen als je zorg krijgt, bijvoorbeeld:

 • Hulp in de huishouding
 • Persoonsgebonden budget
 • Als je in een woonzorgcentrum woont

Telefoonper regeling verschillend
E-mail: via het contactformulier

 • Wet op de rechtsbijstand: bijdrage voor advocaat of mediator
 • Wet schuldsanering: betalingen voor mensen in deze regeling
 • Wet beëdigde tolken en vertalers: een register van erkende tolken

Telefoon: 088 787 10 00
(09:00-17:00 uur)
rechtwijzer.nl

 • Kentekenbewijs en rijbewijs
 • APK-keuring
 • Registratie van voertuigen en vaartuigen en hun eigenaren

Telefoon: 088 008 74 47
(08:00-17:00 uur)
E-mail: via het contactformulier

 • Informatie over sociale verzekeringen (Kinderbijslag, AOW-pensioen, Persoonsgebonden budget (PGB) en Anw)

Contactper onderwerp verschillend

 • Problemen tussen huurders en verhuurders voorkomen en oplossen.
 • Met de voorlichting van de Huurcommissie is de kans op problemen kleiner

Telefoon: 1400
(08:00-20:00 uur)
E-mail: via het contactformulier

 • Informatie over alimentatie
 • Partner- en ouder-alimentatie, als de rechter uitspraak heeft gedaan en de alimentatie niet of te weinig wordt betaald

Telefoon: 010 289 4747
(09:00-19:00 uur)
E-mail: via het contactformulier

 • DigiD
 • MijnOverheid
 • Digitale post van de overheid (Berichtenbox)

E-mailDigiD Helpdesk
E-mailMijnOverheid Helpdesk