Kansrijk opgroeien

Rozet is in samenwerking met 5 OAB scholen en de gemeente Arnhem de pilot 'Kansrijk opgroeien door cultuureducatie' gestart. Hierbij verbinden scholen cultuureducatie structureel met het curriculum van de school en het naschoolse programma. Met extra inzet van cultuureducatie willen we het onderwijs verrijken en de brede persoonsvorming van de kinderen versterken. De scholen werken intensief samen met culturele partners uit de wijk onder het Motto: Langdurig, Dichtbij en Intensief.

Kansrijk opgroeien

Het project

Om kinderen uit de vicieuze cirkel van armoede te halen, werken scholen aan zo hoog mogelijke leeropbrengsten binnen taal en rekenen. Maar dat is niet voldoende. Alle leerlingen moeten op school de kans krijgen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, met kunst als krachtig middel. Met cultuureducatie werken scholen aan de brede persoonsvorming van leerlingen, zodat zij zijn voorbereid op de vragen die de continu veranderende samenleving aan hen stelt. Dat kunnen de scholen niet alleen. Daarom zetten ze hun deuren open voor culturele partners uit de wijk.

Leervragen centraal
Deelnemende scholen ontwikkelen samen met de culturele partners uit de wijk structurele leerlijnen theater en muziek die passen bij de leervragen van de leerlingen. De leerlingen krijgen wekelijks theater- en muziekles van de vakleerkrachten. De leerkrachten doen actief mee tijdens de kunstlessen en herhalen waar mogelijk opdrachten uit de kunstles gedurende de rest van de week. De kinderen krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een programma buiten schooltijd. Dit naschoolse programma sluit inhoudelijk aan bij wat de leerlingen op school leren.

Resultaten
De eerste resultaten zijn positief. De inzet van theater en muziek heeft er onder meer voor gezorgd dat de woordenschat van leerlingen enorm is gegroeid. Maar er is evenveel enthousiasme over andere talenten die boven komen, de inzet van de leerlingen en de positieve effecten op de groepsdynamiek.

Langdurig, dichtbij en intensief

We werken samen onder het motto: langdurig, dichtbij en intensief.

• Langdurig, omdat de praktijk leert dat korte, tijdelijke trajecten niet structureel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Meerjarig dus.

• Dichtbij, omdat voor deze doelgroep het stedelijk aanbod financieel en praktisch niet bereikbaar is. Het aanbod moet in de vertrouwde leefomgeving van het kind plaatsvinden.

• Intensief, zodat het aanbod structureel deel uitmaakt van het wekelijkse schoolaanbod. Daardoor worden alle kinderen intensief bereikt.