20 februari 2023

Werk mee aan Kansrijk opgroeien met Cultuureducatie

Werk mee aan Kansrijk opgroeien met Cultuureducatie
Klik op de foto voor een vergroting

Stel je voor dat je geboren wordt en je staat meteen al 1-0 achter. Omdat jouw ouders stress hebben vanwege hun financiële situatie, omdat ze kampen met laaggeletterdheid - net als hun ouders- of omdat ze nieuw zijn in ons land. In Arnhem groeit één op de zeven kinderen op in armoede. Dat heeft grote gevolgen voor hun hele leven. Daarom willen we dat cultuureducatie juist deze kinderen bereikt! Lees hier meer over hoe we dat doen en wat jij daarin kan betekenen.

Rozet ontwikkelde in samenwerking met scholen, gemeente en kunstenaars het Programma Kansrijk opgroeien door Cultuureducatie. Uitgangspunt is goed cultuuronderwijs dat alle kinderen kunnen volgen, dicht bij huis, onder en na schooltijd. De lessen van kunstvakdocenten zijn gekoppeld aan taalonderwijs zodat deze leergebieden elkaar kunnen versterken.

Vak apart

Het programma draait sinds drie jaar op vijf Arnhemse scholen. Tijdens deze pilot zagen we dat het programma van de vakdocenten wat extra’s vraagt. Het vraagt dat je je langdurig, wekelijks wilt of kunt verbinden aan een school en dat je vakoverstijgend kunt werken (dat je je kunstlessen koppelt aan doelstellingen uit andere leergebieden zoals taal en/of wereldoriëntatie). Ook is het belangrijk dat je een veilige sfeer kan creëren terwijl er ook ruimte blijft voor creativiteit van de kinderen en dat je intensief kan en wil samenwerken met leerkrachten van de school. Mocht jij een vakdocent zijn die daar warm voor loopt, dan maken we graag kennis met je!

Uitgave

In deze special laten we aan de hand van de verhalen van leerkrachten, vakdocenten en leerlingen zien wat we tot nu toe hebben bereikt en welke kansen we nog zien.

Meer weten?

Wil je meer weten of kennis maken? Neem dan contact op met Lidwin van Grunsven: lidwin.vangrunsven@rozet.nl

Ga naar special Kansrijk Opgroeien met Cultuureducatie

 

Deel dit item