Nieuwsbrieven

Via onze nieuwsbrieven informeert Rozet je over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in beleid en financiering. We delen de laatste inzichten over prikkelende en betekenisvolle cultuureducatie, we geven boekentips passend bij een thema en houden je op de hoogte van onze netwerkdagen en trainingen.

We versturen vier nieuwsbrieven:

  • Nieuwsbrief VVE: voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterscholen.
  • Nieuwsbrief PO: voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.
  • Nieuwsbrief Aanbieders: voor kunstvakdocenten en culturele instellingen.
  • Nieuwsflits VO: voor docenten in het voorgezet onderwijs.

Wil je één of meerdere van deze nieuwsbrieven ook ontvangen? Meld je dan aan via communicatie@rozet.nl.

Nieuwsbrieven VVE

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrieven PO

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsflits Muziek december 2022

Nieuwsflits Muziek december 2022

Nieuwsflits Taal januari 2023

Nieuwsflits Taal januari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsflits ICC-training juni 2023

Nieuwsflits ICC-training juni 2023

Nieuwsbrieven Aanbieders

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsflits mei 2023: scholingsprogramma's voor aanbieders

Nieuwsflits mei 2023: scholingsprogramma's voor aanbieders

Nieuwsflitsen VO

Nieuwsflits februari 2023

Nieuwsflits februari 2023

Nieuwsflits juni 2023

Nieuwsflits juni 2023