Cultuureducatie met Kwaliteit

Met de subsidieregeling CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) geef je cultuureducatie een vaste plek in het lesprogramma van jouw basisschool. Alle leerlingen krijgen gedurende de hele schooltijd goed en betekenisvol cultuuronderwijs. Ze komen in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed en leren hun creatieve vaardigheden gebruiken bij het oplossen van problemen en het vinden van antwoorden.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Waarom CmK?

Omdat kunst een belangrijk middel is bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het leren vanuit een creatief proces. En omdat cultuureducatie op basisscholen kinderen helpt om de 21e-eeuwse vaardigheden eigen te maken. Kinderen ontwikkelen met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen, talenten en communicatieve vaardigheden.

CmK zorgt voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Rozet traint leerkrachten om op een creatieve manier taal-, kunst- en erfgoededucatie in te zetten en te verbinden aan andere vakken.

“Creativiteit is de vaardigheid van de leerling om ideeën te bedenken en dingen te creëren die nieuw, verrassend en waardevol zijn voor de leerling zelf”

– bron: Leren van kunst, Olga Potters en Suzan Lutke

Hoe gaat CmK in de praktijk?

Het CmK-traject bestaat uit twee programma’s:

  1. Ontwikkeling visie en doorgaande leerlijn cultuureducatie
  2. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten

De invulling van beide programma’s wordt op maat afgestemd op de behoeften van je school. Je kunt met het gehele of een deel van je team deelnemen.

Route Cultuureducatie

Hoe we CmK in Arnhem vormgeven, zie je in de Route Cultuureducatie. De Route maakt inzichtelijk welke stappen de basisschool in dit proces kan zetten en wat elke stap inhoudt, wie welke rol heeft en hoeveel tijd het vraagt. Onderweg zijn er achtergrondinformatie, downloads en filmpjes.

CmK-special

Cultuureducatie met Kwaliteit staat of valt met goede samenwerkingen. Met de scholen, leerkrachten, vakdocenten en andere culturele partners. Met trots presenteren we in deze CmK-special wat we in de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt.