Cultuureducatie met Kwaliteit

De kinderen met plezier verbeeldingskracht, talenten en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Dat is het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Al 59% van de basisscholen in Nederland doet mee! Met de subsidieregeling CMK maak je cultuureducatie gemakkelijk onderdeel van het lesprogramma op jouw basisschool.

Wat CMK voor jou betekent

CMK zorgt voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. We trainen leerkrachten op een creatieve manier educatie met taal, kunst en erfgoed in te zetten en te verbinden aan andere vakken.

Cultuureducatie op basisscholen is nodig voor de kinderen om de 21e eeuw vaardigheden eigen te maken. Kunst is een belangrijk middel bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het leren vanuit een creatief proces. Het resultaat: kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen, talenten en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

Wat CMK voor jou betekent

Hoe gaat CMK in de praktijk?

Het CMK-traject bestaat uit twee programma’s:

  1. Ontwikkeling visie en doorgaande leerlijn cultuureducatie
  2. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten

De invulling van beide programma’s is maatwerk wordt afgestemd op de behoeften van je school. Deelnemen kan met het gehele of een deel van je team.