Raad van Advies

Sinds 6 juli 2022 heeft Rozet naast de Raad van Toezicht een Raad van Advies. Waar de Raad van Toezicht adviseert en toeziet op goed bestuur, heeft de Raad van Advies vooral een adviserende rol. De drie leden geven gevraagd én ongevraagd advies over allerlei thema’s die Rozet aangaan. Ze hebben bestuurlijke ervaring met taal, kunst en/of erfgoed in de brede zin.

Samenstelling Raad van Advies

  • L. (Barth) van Eeten (voorzitter)
  • J. (Josan) Meijers
  • R.J.M. (Rob) van Wuijtswinkel
Samenstelling Raad van Advies