Governance

Directeur-bestuurder Jenny Doest is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van Rozet. De Raad van Toezicht beoordeelt de kwaliteit van onze non-profitorganisatie op basis van het beleid. Daarnaast denkt ook de Ondernemingsraad mee.

Rozet wil van maximale meerwaarde zijn voor de stad Arnhem. Samen met partners in de stad voeren we als non-profitorganisatie onze maatschappelijke opdracht zo effectief en efficiënt mogelijk uit. Rozet werkt volgens het Raad van Toezichtmodel en volgens de principes van de landelijke Governance Code Cultuur. Dit zijn afspraken voor zowel goed bestuur, een gedragscode als toezicht. Samenwerken, zowel binnen als buiten de organisatie en eigen professionaliteit zijn belangrijke thema’s.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zes leden. Elk lid neemt aan de raad deel voor Rozet als geheel en vanwege een specifieke deskundigheid.

ANBI-status

Rozet is een non-profitorganisatie met een ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een erkend goed doel. Uw bijdrage wordt goed besteed en is aftrekbaar voor de belasting.

Ondernemingsraad

Naast de Raad van Toezicht denkt ook de ondernemingsraad mee.
De belangen van de medewerkers worden behartigd in de ondernemingsraad.

Raad van Advies

Sinds 6 juli 2022 heeft Rozet naast de Raad van Toezicht een “Raad van Advies” bestaande uit drie leden.

Vrijwilligersplatform

Rozet geeft vorm aan inspraak van vrijwilligers met een Vrijwilligersplatform. Dit vrijwilligersplatform heeft een wisselende samenstelling. Vrijwilligers kunnen per keer, per thema aansluiten en meedenken. Gedurende de looptijd van de Strategische Koers Rozet 2021 – 2024 zullen we door middel van het Vrijwilligersplatform diverse vormen van inspraak en medezeggenschap uitproberen. Naast dit vrijwilligersplatform zijn de werkoverleggen met de vrijwilligers en hun begeleiders een laagdrempelige manier om de behoeftes van vrijwilligers op te halen.