TaalSpelgroepen: kunst + taal

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor kinderen. Zo speelt taal een grote rol bij het leren op school, in alle vakken. Een rijke taalomgeving stimuleert de taalontwikkeling. Een TaalSpelgroep kan kleuters helpen hun vaardigheid te ontwikkelen.

Kunst + taal = woordenschat

Een TaalSpelgroep is een serie van 12 bijeenkomsten voor kleuters (groep 2), waarin zij een uur bezig gaan met hun woordenschat aan de hand van creatieve werkvormen. Een kunstenaar leidt de bijeenkomsten. We werken met verschillende kunstvormen en vanuit de woordenschatmethode LOGO 3000. Zo sluiten de bijeenkomsten aan bij de woorden waar de kinderen (nog) mee (gaan) werken in de klas.

Kunst + taal = woordenschat

Hoe werkt het?

Jouw school selecteert de kinderen die deelnemen aan de TaalSpelgroep. De groep bestaat uit ongeveer 10 kinderen (bij voorkeur uit groep 2). De groep wordt evenwichtig samengesteld met kinderen die baat hebben bij extra woordenschatoefening en kinderen die graag met creatieve lesvormen werken.

Plezier staat voorop. De kinderen vinden het vaak erg leuk om samen spelletjes te doen, te knutselen, te zingen of toneelstukjes te spelen, maar ontwikkelen tegelijkertijd hun taalvaardigheid en woordenschat. Ook groeit hun zelfvertrouwen.

Ouderbetrokkenheid

Het is belangrijk dat ouders goed de bedoeling van de TaalSpelgroep begrijpen. Zij kunnen hun kinderen hier enthousiast voor maken.

Ook ouders kunnen bij de TaalSpelgroepen betrokken worden. In de groep gaan ze spelenderwijs met taal aan de slag en krijgen ze ook simpele handvatten om de taalontwikkeling van hun kind te (blijven) stimuleren. Dit heeft de voorkeur, maar is de vrije keuze van je school.

Kosten & vergoeding

De TaalSpelgroep is ontwikkeld als naschoolse activiteit (Verlengde Schooldag, VSD) voor de Onderwijs Achterstands Basisscholen (OAB). Deze activiteit wordt voor deze scholen vergoed door stichting PAS. De coördinatie en uitvoering ligt bij Rozet.

Is jouw school geen OAB-school maar is er wel VSD-budget? Dan kun je via stichting PAS een (naschoolse) TaalSpelgroep boeken. Heeft jouw school geen VSD-budget, dan is een TaalSpelgroep mogelijk als onderschoolse activiteit. Hierop is de matchingsregeling van toepassing.