Samen voor taal

Rozet werkt voor en samen met de professionals van kinderdagverblijven, peuteropvang, scholen en andere partners in de stad aan de taalrijke thuisomgeving. De organisaties zoeken de samenwerking met ouders en met elkaar. Uitgangspunt is dat kinderen die in een taalarme omgeving opgroeien extra ondersteuning krijgen op hun (voor)school én thuis. Een goede samenwerking met ouders is daarbij essentieel.

Samen voor taal

Netwerk

De Arnhemse partijen hebben de krachten gebundeld in het netwerk Samen voor Taal. Het netwerk deelt kennis en informatie met professionals over de manieren waarop ze ouders het beste kunnen ondersteunen. Deze afbeelding geeft een goed beeld van het netwerk in Arnhem. Samen voor Taal werkt met het programma Thuis in Taal dat in Rotterdam is ontwikkeld door Martine van der Pluijm.

Er is ook een Facebookpagina voor Samen voor Taal. Hierop vind je ook nieuwtjes, activiteiten, programma’s van alle partners rondom Samen voor Taal.

Conferentie Samen thuis in Taal

Elk jaar organiseren de partners van 100% Geletterd en Samen voor Taal in Rozet een congres met een speels en interactief programma over dit onderwerp. In 2022 is dat op woensdag 19 oktober is van 14.30 tot 17.30.     

Hoe help je met elkaar het kind het beste? Hoe vergroot je samen de woordenschat van kinderen? Wat werkt goed in de samenwerking met ouders? En wat betekent het eigenlijk om laaggeletterd te zijn? Na deze conferentie weten de bezoekers wat goed werkt bij het samenwerken met ouders aan de taalontwikkeling jonge kinderen. Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal en collega’s wisselen  ervaringen uit. Aan bod komt wat bewezen effectief is om de thuisomgeving van kinderen taalrijker te maken. Ouders delen hun ervaringen en de conferentiegangers ervaren spelenderwijs wat het betekent om laaggeletterd te zijn.

Interview ervaringsdeskundige
Een van de gasten op de conferentie op 19 oktober 2022 is Efrat de Groot- Yadgar. Zij is ervaringsdeskundige én oprichter van Kenniscentrum Verteltassen. Laat je inspireren door haar persoonlijke verhaal, opgetekend in dit interview.

 Lees hier het interview met Efrat

Aanmelden
Wil je aanmelden voor de conferentie? Dat kan via deze link.

Samenwerkingspartners

Stichting Pas

Stichting PAS stimuleert op verschillende manieren een taalrijke thuisomgeving door ouders te betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun kind.

Stichting Peutercentra Arnhem

SPA biedt, verspreid over de stad, educatief peuterspeelzaalwerk en op 3 plekken een BSO. Elk kind verdient de beste start. Ieder kind is bij ons welkom!

Rozet

Rozet werkt voor en samen met de professionals van kinderdagverblijven, peuteropvang, scholen en andere partners in de stad aan de taalrijke thuisomgeving.

Partou Kinderopvang

Partou Kinderopvang doet heel veel om een taalrijke thuissituatie te creëren.