Kunstcafé 55Plus

Al enige jaren organiseert de afdeling Kunst 55Plus van Rozet een Kunstcafé voor 55plussers. Kernbegrippen bij de Kunstcafé's zijn cultuur, ontmoeting en inspiratie. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee kunt u genieten van een heel divers aanbod op het gebied van kunst, cultuur, taal en erfgoed.

De geboden informatie prikkelt tot meer willen weten, het verder onderzoeken en het aanboren van eigen talent. Het Kunstcafé is gratis toegankelijk en nodigt uit om meer te willen weten, meer te willen zien. Rozet organiseert daarom ook vervolgactiviteiten zoals excursies (Kunstcafé op stap) en workshops (Kunstcafé ontdekking). Ook krijgt u tips voor vervolgactiviteiten zoals lezingen en cursussen van Rozet en aanbod van bijvoorbeeld kunstenaars en musea.

Waar?

Het Kunstcafé wordt altijd georganiseerd op een donderdagochtend, van 10.30u tot 12.00u. Rozet Centrum is de thuisbasis, hier vergadert ook de beleidsgroep van vrijwilligers en worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers en netwerkpartners. Maar we organiseren ook Kunstcafé’s in de wijken en in zorglocaties. De moderne zorgcentra beschikken over prachtige centrale restaurants, waar het ook voor bezoekers van buiten aangenaam is om samen koffie te drinken.

Zo kunt u Kunstcafé 55Plus verwachten in Rijkerswoerd op Stadsboerderij De Hooijmaat, op de Geitenkamp in De Beijer, bij De Burcht van De Drie Gasthuizen op de Rosendaalseweg en in de kantine Sporthal De Laar.

Waar?

Vrijwilligers

Vrijwilligers denken mee, organiseren mee en voeren uit. Daartoe worden zij vanuit Rozet begeleid. De vrijwilligers zijn bovendien ambassadeurs voor het aanbod van Kunst 55Plus en zijn cultuurgidsen in hun eigen omgeving door anderen te stimuleren om mee te doen. Per locatie is er een vast team dat zich bezig houdt met de programmering en de praktische uitvoering. Een vertegenwoordiging van hen overlegt met de projectleider, wordt betrokken bij het bredere beleid en de doorontwikkeling én geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Vrijwilligers

Koffie!

De Kunstcafé’s zijn gratis. Voor onbeperkt koffie of thee betaalt u €5,-. We werken daarbij met een kaartje dat u kunt kopen en waarmee u deze koffie (vers gezet in kannen) of thee kunt halen en laten bijschenken. De inkomsten voor deze koffie gebruiken wij, na aftrek van de kosten, om voor u weer mooie dingen te kunnen organiseren. Maar het afnemen van koffie is niet verplicht!

Koffie!

Kunstcafé Op Stap

Het Kunstcafé gaat een paar keer per jaar Op Stap naar locaties en musea met het openbaar vervoer. Op de locatie gaat een reisgids mee met kennis van zaken, achtergrondinformatie en alles wordt geregeld! Met beperkingen wordt rekening gehouden.

De kosten variëren afhankelijk van de bestemming van € 50,- tot € 65,-. Ook voor deze tour is de Gelrepas is inzetbaar.

De eerste excursie is gepland op donderdag 14 juli 2022. We gaan dan naar Friesland en bezoeken het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

De kosten voor deze dagexcursie zijn: €60,-, dit is inclusief de reisleiding en 1x koffie of thee onderweg. Daarbij gaan we er vanuit dat u beschikt over een Museumjaarkaart, anders zijn de kosten voor entree voor eigen rekening. Aanmelders krijgen de ruim op tijd een bevestiging en informatie over wijze van betalen en het exacte programma.

Omdat we vóór 13 juni moeten laten weten of we definitief de bus willen reserveren, kunt u zich vanaf nu tot uiterlijk 11 juni a.s. aanmelden.

De reis gaat alleen door bij voldoende deelname, dus: hoort zegt het voort!!

Aanmelden kan bij de projectleider: ineke.tegelaar@rozet.nl

Kunstcafé Op Stap

Kunstcafé Meer Weten

Regelmatig komt het voor dat bezoekers van het Kunstcafé meer over een besproken onderwerp willen weten. Daarom organiseren wij regelmatig bijeenkomsten waar uitgebreider op zo’n onderwerp wordt ingegaan: Kunstcafé Meer Weten. Zo’n Kunstcafé kan bijvoorbeeld gaan over een bepaalde periode in de cultuurgeschiedenis, over een kunstenaar, over filosofie of over wederopbouwarchitectuur in Arnhem.

Per Kunstcafé Meer Weten variëren de kosten en de Gelrepas er voor is inzetbaar.

Kunstcafé Meer Weten