Raad van Toezicht

Qua samenstelling is de Raad van Toezicht een divers team. Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Stichting Rozet als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid en achtergrond. De leden nemen deel aan een van de ingestelde commissies. Er zijn zes tot zeven bijeenkomsten van de Raad van Toezicht per jaar. Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd, vindt overleg plaats met interne stakeholders en vragen commissiebijeenkomsten om een structurele tijdsinvestering.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • A.H. (Arie) de Vries (voorzitter RvT, remuneratiecommissie)
  Functie: bestuurder Lentl, Sterker sociaal werk, Wel.kom Roermond, ONS welzijn, Sociale Teams Helmond, Vrijwilligerscentrale Nijmegen
 • A.W.M. (Anique) Aretz (vice-voorzitter RvT, auditcommissie, remuneratiecommissie)
  Functie: directeur-eigenaar Anar interim-management B.V. en van Jirafa B.V.
 • M.A.M. (Marieke) Westerbeek (lid RvT, auditcommissie)
  Functie: concerncontroller bij de Woonmensen en De Goede Woning
 • M.P. (Thijs) van Exel (lid RvT, commissie kwaliteit en ontwikkeling)
  Functie: zelfstandig onderzoeker/adviseur
 • T.S.F. (Tirzah) Tetelepta (lid RvT, commissie kwaliteit en ontwikkeling)
  Functie: Manager Business Support Financieren bij de Rabobank
 • K. Deelen (Kim)(aspirant-lid RvT, commissie kwaliteit en ontwikkeling)
  Functie: zelfstandig ondernemer More than Legal
Samenstelling Raad van Toezicht

Codes en Reglementen

Codes

In de manier van werken volgt Rozet drie landelijke codes: de fairpractice-code-nl-2019-digitaal, de code-diversiteit-inclusie_def en de governance-code-cultuur-2019. Deze codes geven op verschillende terreinen belangrijke richtlijnen die Rozet volgt.

Daarnaast zijn er verschillende commissies ingesteld:

 • de auditcommissie
 • de commissie kwaliteit en ontwikkeling
 • de remuneratiecommissie