Samenwerkingspartners

Samen sterk! Dat is waar we in geloven. We werken graag met onze samenwerkingspartners aan de persoonlijke ontwikkeling voor alle inwoners van Arnhem en omgeving. Wil jij met ons samen werken om persoonlijke ontwikkeling voor de inwoners mogelijk te maken? Graag! Neem contact op met Rozet op telefoonnummer 026 - 35 43 100 of mail info@rozet.nl

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners in het pand

Het pand in het centrum van Arnhem is de thuisbasis voor allerlei culturele organisaties en bedrijven. We werken graag samen met deze vaste samenwerkingspartners:

Samenwerkingspartners in het onderwijs

Rozet werkt zowel vanuit taal, kunst als erfgoed samen met onderwijsinstellingen in Arnhem en omgeving.

  • Van voor- tot naschools, van primair en voortgezet onderwijs tot het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
  • Op vele niveaus: van leerkracht, tot directeur en schoolbestuur.

Partner in de strijd tegen laaggeletterdheid

Rozet is actief in het Bondgenootschap Geletterdheid Arnhem sinds de oprichting in 2013. Het bondgenootschap zet zich, in nauwe samenwerking met dertig convenantpartners, in voor het terugdringen van laaggeletterdheid in de stad en regio. Meer weten over Beter lezen, spreken en internetten?

Samenwerking binnen het Bibliotheeknetwerk

Rozet werkt vanuit haar bibliotheekfunctie zowel landelijk als provinciaal samen met:

  • Koninklijke Bibliotheek (KB)
  • Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB).

Voor de Provincie Gelderland voert Rozet 2 functies uit. Hierdoor is Rozet een Plusbibliotheek:

  • de Wetenschappelijke Steunfunctie
  • de historische afdeling, de Gelderland Bibliotheek.