Rozet heeft een ANBI-status

Rozet is een non-profitorganisatie met een ANBI-status. Die afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een erkend goed doel. Uw bijdrage wordt goed besteed en is aftrekbaar voor de belasting.

Rozet heeft een ANBI-status

Zakelijke gegevens:

  • Naam van de instelling: Rozet
  • RSIN/Fiscaal nummer: NL852903145B01
  • Contactgegevens: Kortestraat 16, 6811 EP ARNHEM
  • Doelstelling: Het realiseren en in standhouden van een levendige (sociaal) cultureel-maatschappelijke onderneming in Arnhem door het (doen) aanbieden van een geïntegreerd, modern en samenhangend activiteitenaanbod op het gebied van bibliotheekvoorzieningen, educatie, kunst, cultuur, informatie, techniek, mens en maatschappij.
  • Beleidsplan
  • Bestuursverslag 2022
  • Raad van Bestuur: Jenny Doest
  • Raad van Toezicht
  • Financiële verantwoording

Inkomsten

Stichting Rozet is een non-profit organisatie die deels wordt gesteund door de gemeente Arnhem. Andere inkomsten komen voort uit activiteiten, lezingen, cursussen en bibliotheekabonnementen. Deze activiteiten zijn niet kostendekkend.

Uit verhuur en arrangementen afkomstige fondsen worden volledig benut om de doelstellingen op het gebied van taal, kunst en erfgoed te realiseren.

De ontwikkeling van iedere Arnhemmer staat hierbij centraal. 100% geletterd is een voorbeeld van de projecten/ambities waaraan Rozet met hart en ziel meewerkt.